Atšaukiamas draudimas lankytis Kaišiadorių rajono savivaldybės miškuose

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos valstybės įmonės Kaišiadorių miškų urėdijos 2015 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. SD-388 ,,Dėl draudimo fiziniams asmenims lankytis miškuose atšaukimo“ 2015 m. rugsėjo 4 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera pasirašė įsakymą dėl draudimo lankytis Kaišiadorių rajono savivaldybės miškuose atšaukimo.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto