Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kaišiadorių rajone

Savivaldybės meras Šarūnas Čėsna, vicemeras Algimantas Radvila, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Ignas Simonaitis bei Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Albina Keblikaitė, Ūkio plėtros ir statybos  skyriaus  patarėja Vita  Kupčiūnienė apžiūrėjo baigiamo įgyvendinti projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kaišiadorių rajone“ įgyvendintas veiklas. Šio projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Savivaldybės vadovai lankėsi Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos patalpose esančiame vaikų dienos centre. Įgyvendinant projektą, šios patalpos suremontuotos, įsigyta įrangos ir baldų. Siekiant patalpas pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, įrengtas keltuvas ir pandusas. Šis vaikų dienos centras skirtas vaikams, patiriantiems socialinę atskirtį, po pamokų jiems ne tik organizuojamos įvairios veiklos ir užimtumas, bet ir teikiamas maitinimas.

Ribojant institucinės globos teikimą likusiems be tėvų globos vaikams ir plėtojant bendruomenines paslaugas, pastatytas vieno aukšto namas (Vilniaus g. 108, Žaslių mstl., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav.) ir pritaikytas neįgaliesiems bei bendruomeninių vaikų globos namų veiklai, taip pat įsigyta šildymo ir buitinės įrangos, įvairių baldų. Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – sudaryti globojamam (rūpinamam) vaikui artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasirengti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje. Planuojama, jog šiame pastate iš pradžių apsigyvens penki vaikai, kurie visą parą bus prižiūrimi darbuotojų.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto išlaidų suma – 377 799,71 Eur, skirtas 346 435,22 Eur finansavimas. Projekto vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai: Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namai.