Įdiegus mokinių nemokamo vežimo elektroninės apskaitos sistemą pavyko sutaupyti daugybę lėšų

Įdiegus mokinių nemokamo vežimo elektroninės apskaitos sistemą, 2017 m. gruodžio mėnesį už moksleivių pavėžėjimo paslaugas SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ buvo sumokėta 10 495,65 Eur, kai 2016 m. gruodžio mėnesį ši suma siekė 21 239,32 Eur. Nors tai yra dar tik pirmojo mėnesio, kuomet veikia elektroninė apskaitos sistema duomenys, tačiau kaip ir buvo tikėtasi, paaiškėjo, kad anksčiau šios lėšos buvo naudojamos neefektyviai ir neatitiko faktiškai suteiktų moksleivių  pavėžėjimo paslaugų apimčių.

„Vertinant gautus pirmojo mėnesio duomenis, negalime atmesti prielaidos, kad įvairios šios sistemos diegimo kliūtys galėjo būti daromos sąmoningai, nujaučiant, kad mokinių pavėžėjimui skiriamas finansavimas pagal tikslius apskaitos duomenis gali ir sumažėti“, – teigė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas.

Remiantis minėtais duomenimis, 2018 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos parengtame biudžeto projekte numatoma skirti 60 000 Eur mažiau lėšų nemokamo mokinių pavėžėjimo paslaugai apmokėti, o sutaupytas lėšas planuojama skirti kitoms švietimo programos priemonėms įgyvendinti.

Primename, kad moksleivių pavėžėjimo elektroninės apskaitos sistemos diegimui praėjusių metų pavasarį vieningai pritarė darbo grupė, kurioje buvo švietimo įstaigų vadovai, profesinių sąjungų atstovai ir Savivaldybės administracijos darbuotojai. Nuosekliai įgyvendinamos skaidresnio ir efektyvesnio Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo priemonės – vienas iš Savivaldybės administracijos ir Tarybos prioritetinių tikslų.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto