Įgyvendintas projektas „Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“

2016 m. rugsėjo 20 d. buvo pasirašyta projekto „Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų) bei Savivaldybės biudžeto lėšomis (5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Kaišiadorių miesto parkas (4)

2016 m. liepos 12 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera ir UAB „Jurmelsta“ direktorius pasirašė rangos darbų sutartį dėl Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko rekonstrukcijos. Parko rekonstrukcijos projekto kaina – 743 281,62 Eur. Bendra statybos darbų skaičiuojamoji kaina buvo 880 985 Eur. Paskelbus atvirą viešųjų pirkimų konkursą sutaupyta virš 130 tūkst. Eur.

Kaišiadorių miesto parkas (3)

„Atlikus kompleksinę Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko bei A. M. Brazausko gimnazijos prieigų rekonstrukciją ne tiktai pagražės dar viena svarbi miesto centrinės dalies erdvė, bet parkas bus pritaikytas tiek pasyviam, tiek ir aktyviam visuomenės poilsiui. Vykdant parko sutvarkymo darbus buvo siekiama sudaryti geresnes sąlygas jaunimui, šeimoms su vaikais, senjorams ir kitiems gyventojams turiningai leisti laisvalaikį ir mėgautis gyvenimu mūsų mieste“ – sakė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Kaišiadorių miesto parkas (1)

„Rekonstruojant parką pastatyta trijų baseinų-fontanų kompozicija, nutiesti nauji takai, įrengtos poilsio, vaikų žaidimų aikštelės bei sveikatingumo takas su sporto aikštelėmis prie Lomenos upės. Ateityje šį taką numatoma tęsti toliau, kaip yra numatyta Lomenos pėsčiųjų ir dviračių tako techniniame projekte. Taip pat įrengtas parko apšvietimas, sutvarkyti įėjimo į parką laiptai, kad būtų pritaikyta žmonių su negalia reikmėms. Parke suprojektuotos standartinės, parko tipo šiukšliadėžės“ – atliktus pagrindinius  darbus vardijo Administracijos direktorius Česlovas Neviera.

Kaišiadorių miesto parkas (2)

Apželdinimo darbus atliko UAB „Jurmelsta“ pagal parko rekonstrukcijos rangos darbų sutartį. Parko apželdinimas atliktas pagal techninį projektą ir jame numatytus želdyno kūrimo ir tvarkymo darbus. A. B. Brazausko parke taip pat atlikti papildomi darbai, kurie nebuvo numatyti techniniame projekte. Papildomai įrengtos optinės trasos ir elektros montavimo darbai (būtini vaizdo stebėjimo sistemai įrengti) kainavę 11 149,14 Eur, vaizdo stebėjimo sistema, kainavusi 14 994,05 Eur. Atliktas takų konstrukcijos drenažo įrengimas – 33 610,92 Eur. Už 11 900,00 Eur įrengtas ir papildomas sporto bei laisvalaikio inventorius – du betoniniai šachmatų stalai, vienas teniso stalas, trys diskgolfo taikiniai. Planuojama, jog iki metų pabaigos Savivaldybės biudžeto lėšomis bus įrengtas ir parko teritorijoje veiks iki 30 Mbps greitaveikos bevielis interneto ryšys.

Statybos darbai pagal techninį projektą pilnai atlikti ir savivaldybės statybos komisijos priimti 2017 m. spalio 3 d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vedėja
Edita Levansavičiūtė

Naujienos iš interneto