Kvietimas teikti neformaliojo vaikų švietimo programas Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2018 m.

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas Kaišiadorių rajono savivaldybėje. NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus (1–12 kl.) vaikams) įgyvendinti planuojama pradėti 2018 m. vasario 1 d.

REKOMENDUOJAME NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS.

1 žingsnis

Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi tik nauji NVŠ teikėjai).

Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektroninė forma. Gruodžio 13–29 d. konsultacijas teikia ir registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Batutienė, tel. (8 346) 20 477, 220 kab. NVŠ teikėjų registracija baigiama gruodžio 29 d.

2 žingsnis

Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.ltelektronine forma.

Registruojant programą reikia užpildyti:

  • NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa);
  • pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas).

Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus (pridedama) siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę“ (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota“, atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką 1 priede. Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima teikti programą akreditavimui.

Teikėjai, jau turintys užregistravę programas KTPRR, šias programas gali tik pakoreguoti ir vėl pateikti įregistravimui. 1 priedą būtina taisyti, rašyti naujai ir jį teikti akreditavimui.

Konsultacijas teikia Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Batutienė, 220 kab., tel. (8 346) 20477ir/ar Rita Janušaitytė,221 kab., tel. (8 346) 20 462.

3 žingsnis

Iki sausio 5 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (el. paštu rita.janusaityte@kaisiadorys.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos 1 priedo (pridedama) skenuotą variantą. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas, skirtas tik Kaišiadorių rajono savivaldybei. Kaišiadorių rajono savivaldybės NVŠ teikėjai, teikę 2017 metais programas, gali teikti tą pačią, bet pakoreguotą programą (pavadinimo keisti negalima).

Programos trukmė iki 9 mėn. (vasaris–birželis, rugsėjis–gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį.

Vienoje programoje planuoti užimti ne daugiau kaip 60 mokinių (mokinių skaičius grupėje ir programoje gali keistis, atsižvelgiant į gautą finansavimą).

Skiriant lėšas, prioritetai teikiami NVŠ paslaugų teikėjams, kurių programos atitinka bent vieną NVŠ ugdymo kryptį: gamtamokslinis, ekologinis ugdymas; techninės kūrybos ugdymas; medijų raštingumo (fotografija, vaizdas, žurnalistika) ugdymas; kalbų ugdymas. Prioritetinėms NVŠ ugdymo programoms bus skiriamas 30 % didesnis NVŠ lėšų vienam mokiniui finansavimas su sąlyga, kad bus užtikrinta ugdymo kokybė ir mokinių skaičius grupėje neviršys 15 mokinių.

Ne prioritetinių programų grupes formuoti ne daugiau kaip po 20 mokinių.

Jei buvusi senoji programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateiktas el. paštu sausio16 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis

Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų).

Daugiau informacijos bus pateikta vėliau, gavus informaciją apie Valstybės biudžete patvirtintas lėšas.

Teikėjo anketa

Pasižadėjimas

Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

1 priedas

Parengė
Rita Janušaitytė
Tel. (8 346) 20 463, rita.janusaityte@kaisiadorys.lt