Informacija apie maudyklų vandens kokybę Kaišiadorių rajone

Visuomenės sveikatos biuras kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams vandens kokybę.  Kaišiadorių rajone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno enterokokų; žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vykdant stebėseną, siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. Higienos normoje nustatyta, kad prieš maudymosi sezoną ir vėliau kas dvi savaites nuo birželio pradžios iki rugsėjo 15 d. turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai.  Tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimų planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Šiemet tiriama septynių vandens telkinių vandens kokybė:

  • Girelės ežere;
  • Ščebnicos ežere;
  • Kiemelių ežere;
  • Kalvių ežere;
  • Vilūnų  ežere;
  • Statkūniškio ežere;
  • Žaslių ežere.

Tyrimų rezultatai skelbiami reguliariai, FB paskyroje, tinklapyje (www.kaisiadorysvsb.lt) ir stenduose įrengtuose prie maudymosi vietų. Poilsiautojai prie vandens taip pat turėtų laikytis tvarkos, asmens higienos reikalavimų ir elgesio kultūros.