Informacija dėl infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymo įmonės PVSV ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymo įmonė (Topolių g. 23, Pyplių km., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių infekuotų atliekų nukenksminimas, jas skaidant ir termiškai apdorojant.

Veiklos organizatorius: UAB „Plastic chips“, Topolių g. 23, Pyplių km., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56103, tel. (8-67) 96 67 72, el. p.: plastic.chips@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2015 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 24 d. Kaišiadorių apylinkės seniūnijos (Gedimino g. 69, Kaišiadorys) administracinėse patalpose ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu.

Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. lapkričio 24 d.17 val., UAB „Plastic chips“ administracinėse patalpose, adresu Topolių g. 23, Pyplių km., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija