Kaišiadorių rajone vyks NATO pratybos

Nuo 2024 m. balandžio 29 iki gegužės 3 d. planuojamos Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės karių lauko taktikos pratybos Kaišiadorių, Kauno ir Jonavos rajonuose.

Kariai vykdys žygį pėsčiomis ir ratinėmis transporto priemonėmis, atlikdami vietovės analizę bei žvalgybą.

Užtikriname, kad pratybų rajone bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių, transporto priemonės judės tik keliais, pirotechnika ir imitacija pratybose nebus naudojama apgyvendintose teritorijose. Civilių kasdienė veikla nebus trikdoma. Reikalinga pratyboms vietovė yra Jūsų savivaldybių atsakomybėje esančiose teritorijose.