Kaišiadorių rajono savivaldybė skyrė finansinę humanitarinę paramą Ukrainai

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, išreikšdama solidarumą su Rusijos Federacijos užpulta Ukraina, 2022 m. kovo 17 d. neeiliniame posėdyje vienbalsiai priėmė prendimą skirti 60 000 Eur humanitarinę pagalbą.

Įgyvendinant sprendimą, bus teikiama humanitarinė pagalba Ukrainos valstybės ar savivaldos institucijoms ar įstaigoms (Kaišiadorių rajono savivaldybės partnerei arba kitoms stipriai nukentėjusioms savivaldos institucijoms ar įstaigoms, kai yra pateikti jų prašymai).  Taip pat bus teikiama pagalba Ukrainos piliečiams, kurie dėl humanitarinės krizės jų gyvenamojoje valstybėje atvyksta laikinai gyventi į Kaišiadorių rajono savivaldybę ir kurie dėl susiklosčiusių aplinkybių negali pasirūpinti savimi.

2022 m. kovo 23 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo komisijos posėdyje nuspręsta skirti 30 tūkst. Eur finansinę humanitarinę pagalbą Kaišiadorių rajono savivaldybės miestui partneriui Hola Prystanei, Chersono regione, Ukrainoje, kuris šiuo metu yra okupuotas ir patiria didelių sunkumų rinkdamas savivaldybės biudžetą. Kituose komisijos posėdžiuose bus svarstoma dėl humanitarinės paramos skyrimo kitiems miestams, pateikusiems prašymus.

2022 m. kovo 17 d. neeiliniame posėdyje Kaišiadorių rajono savivaldybės  taryba taip pat priėmė sprendimą dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Kaišiadorių  rajono savivaldybės  ir Baltarusijos Respublikos Gardino srities Yvijos rajono vykdomojo komiteto nutraukimo.