Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje duris atvėrė vaikų ir asmenų su negalia socialinės globos centras

Liepos 4 diena Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje – svarbi diena. Tą dieną buvo pradėta  vaikų ir asmenų su negalia socialinės globos centro veikla. Šis centras – mokyklos padalinys, teikiantis socialines paslaugas. Juo siekiama tobulinti vaikų ir asmenų su negalia užimtumą bei priežiūrą, sprendžiant vaiko ir jo šeimos, asmens gerovės ir socialinės pagalbos teikimo klausimus. Siekiant įkurti Centrą, tam, kad būtų gerinamas vaikų ir asmenų su negalia priežiūra ir užimtumas, buvo nuveikta nemažai darbų: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu buvo patvirtinti Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos nuostatai, pakeista Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos organizacinė ir valdymo struktūra perskirstant mokyklos veiklą į tris sritis: ugdymo, socialinę ir veiklos aprūpinimo sritis. Kadangi mokykloje bus vykdoma ne tik priežiūra, bet ir organizuojamos socialinės, psichologinės ir pedagoginės paslaugos, buvo patvirtintos ir jau vykdomos užimtumo programos: rankdarbių programa, relaksacijos programa bei sensorinių sistemų ir motorikos lavinimo programa. Taip pat buvo sudaryta paslaugų sutartis su VšĮ Kaišiadorių ligonine dėl gydytojo, slaugytojo ir kitų sveikatos specialistų paslaugų teikimo.

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla (1)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota licencija socialinei globai, atvėrė mokyklai duris Lietuvos – Latvijos projekto „Tobulos organizacijos, teikiančios mokymo ir socialinės integracijos paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams, pilotinis modelis“ „PEDAFAU“ teikimui. Sėkmės atveju projektas pritrauktų apie 150 tūkstančių eurų, kurių didžioji dalis būtų skirta mokyklos reabilitacinių, relaksacinių paslaugų teikimo gerinimui, patalpų remontui ir įrengimui.

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla

Šiltoje Centro atidarymo ceremonijoje Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus džiaugėsi, kad rajone plečiamos socialinės paslaugos, padėsiančios gerinti gyvenimo kokybę ir socialinę integraciją vaikams ir asmenims su negalia ir sunkia negalia. Meras linkėjo šventosios Faustinos mokyklos kolektyvui visokeriopos sėkmės, kantrybės ir meilės dirbant šį pramingą ir sunkų darbą. Išreiškė viltį, kad Centro paslaugomis naudosis vis daugiau asmenų, kuriems ši pagalba reikalinga. Socialinės paramos skyriaus vedėja E. Mockevičienė sveikindama visus susirinkusius pasidžiaugė, kad šios paslaugos bus teikiamos, nes jų poreikis rajone jau kuris laikas buvo pastebimas.

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla (2)

Mokyklos direktorė R. Stankienė dėkodama visam mokyklos kolektyvui už puikų komandinį darbą, papasakojo Centro idėjos gimimo istoriją, nuveiktus darbus. Direktorė pristatė grupėje dirbsiančius darbuotojus bei palinkėjo jiems drąsos įveikti visus sunkumus bei džiaugsmo patiriant kiekvienos akimirkos prasmę. Savo kalbą direktorė baigė vienuolės Faustinos žodžiais: „Meilė yra vertinga ir suteikia didybę mūsų darbams; nors patys savaime mūsų poelgiai yra maži ir paprasti, dėl meilės tampa dideli ir galingi Dievo akyse – dėl meilės“ (Dien., 889).

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla (4)