Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorė kreipėsi į teismą dėl savivaldybės mero Vytenio Tomkaus neteisėto jos atšaukimo iš įstaigos vadovo pareigų

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorė Jolita Morkūnaitė vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kreipėsi į teismą dėl savivaldybės mero Vytenio Tomkaus neteisėto jos atšaukimo iš įstaigos vadovo pareigų, neturtinės žalos atlyginimo, tikėtina sąmoningo sveikatos sutrikdymo, sistemingo  trukdymo atlikti tiesiogines pareigas, psichologinio spaudimo plikti darbo vietą.

Jolita Morkūnaitė informuoja visuomenę, kad  jai nėra pareikšti jokie įtarimai ikiteisminiame tyrime dėl buhalterinės apskaitos organizavimo progimnazijoje ir buhalterinių duomenų perdavimo centralizuotai buhalterijai aplinkybių. Už šią veiklos sritį tiesiogiai atsako įstaigos vyr. buhalteris teisės aktų nustatyta tvarka. Parengtas trūkumų šalinimo priemonių planas, kuris suderintas su administracijos direktoriumi.

Progimnazijoje vaikai jaučiasi emociškai saugūs, palankus mokymuisi mikroklimatas, darbinė atmosfera ir pozityvus ugdymas. Tai iliustruoja 5-8 klasių mokinių socialinio emocinio ugdymo tyrimo, kuris buvo atliktas 2020 m. rugsėjo-spalio mėn. duomenys.

Dauguma mokytojų ir darbuotojų teigiamai vertina vadovo darbo metodus ir rezultatus. 2019 metų vadovo veikla buvo vertinama gerai.

Naujienos iš interneto