Kaišiadoryse atsiras naujas daugiabutis

2015 m. lapkričio 26 d. Kaišiadorių  rajono savivaldybės taryba pritarė Kaišiadorių rajono savivaldybės teikiamam projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“, finansuojamam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Priemonės tikslas – padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą. Norint įgyvendinti šį projektą, nuspręsta statyti naują vienos laiptinės iki 5 aukštų daugiabutį gyvenamąjį namą, kurio statybai reikia suformuoti žemės sklypą. Statybai tinkamas sklypas yra suformuotas Maironio g. 64, Kaišiadoryse, taip pat  kaip alternatyvi vieta statybai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros įsakymu pradėta rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naują kitos paskirties, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdo, valstybinės žemės sklypą Parko g., Kaišiadorių m.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.