Kaišiadoryse bus renovuojama apie 10 kilometrų senų vandentiekio ir nuotekų tinklų

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugsėjo 10 d. pritarė garantijos suteikimui Savivaldybės įmonei „Kaišiadorių vandenys“. UAB „Kaišiadorių vandenys“ įgyvendina projektą VP3-3.1-AM-01-V-02-099 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija atliko supaprastintą atvirą konkursą ir 2015 m. rugpjūčio 14 d. pasirašė trišalę (rangovas UAB „Irdaiva“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kaišiadorių vandenys“) rangos sutartį Nr. VP-160 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir statybos darbai“, kurios vertė – 1 979 940 Eur (be PVM).

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu skyrė 300 000 eurų paskolą šiam projektui įgyvendinti. UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2015 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. 322 „Dėl garantijos“ kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl garantijos paskolai gauti suteikimo. Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. rugsėjo 1 d. pateiktoje išvadoje Nr. AK/01-04 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės garantijos suteikimo UAB „Kaišiadorių vandenys“ nurodyta, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė 2015 metais gali suteikti garantiją dėl paskolos iki 894,33 tūkst. eurų ėmimo ir ši suma neviršija nustatytų limitų.

Renovuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus būtina, todėl bandoma pasinaudoti galimybe ir gauti ES lėšų pagal 2007-2013 m. finansavimo sąlygas. Kadangi pareiškėjas, teikiantis paraišką finansavimui gauti, turi prisidėti nuosavomis lėšomis. Pagal finansavimo sąlygų aprašą, pareiškėjo nuosavų lėšų indėlis turi būti ne mažesnis nei 5% nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Vėlesniu finansavimo laikotarpiu įgyvendinant vandens ir nuotekų tinklų renovavimo projektus, reikės prisidėti 50 proc. O atlikus darbus savo lėšomis, numatoma, jog kompensavimo būdu bus galima sugrąžinti pinigus iš nuo praėjusio finansinės paramos laikotarpio sutaupytų lėšų. Atlikus darbus Kaišiadorių mieste, bus renovuota 4,5 km nuotekų ir 5,3 km vandentiekio tinklų.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija