Kaune, vykdant krovos darbus, išsiliejo azoto rūgštis

Liepos 16 dieną, 15 val. 40 min., specialiosioms tarnyboms buvo pranešta, kad Kaune, Veiverių g. 150, kraunant vilkiko priekabą buvo pažeistas indas kuris teka ir vyksta reakcija, ant indo nurodytas kodas 2031.

Atvykus ugniagesiams buvo įkurta 100 m apsaugos zona, į kurią galima patekti tik su A1 lygio kostiumais. 16:26 val. įkurtas gelbėjimo darbų štabas. Evakuota 15 įmonės UAB „Sabina“ darbuotojų.

Grandžiai su A1 lygio kostiumais atlikus žvalgybą paaiškėjo, kad 200 m² plote aplink vilkiką išsiliejusi azoto rūgštis, iš pažeisto indo išbėgęs beveik visas skystis. Iš vilkiko kabinos evakuotas vairuotojas išvežtas į Kauno klinikas pirminei apžiūrai.

Apie 200 m² plote surinktas užterštas smėlis sukrautas į sandarius indus, iš viso surinkta apie 3 m³ teršalų. Užterštas plotas padengtas kietąja soda ir, įvykus neutralizacijos reakcijai, kelio danga nuplauta vandeniu.

Surinktas pavojingas gruntas sudėtas į vieną lokalią vietą sandariuose induose ir aptvertas STOP juosta, informuotas atsakingas įmonės darbuotojas dėl tolesnio teršalų neutralizavimo.

Įvykiui likviduoti papildomai buvo iškviesti Kėdainių ir Marijampolės PGT ugniagesiai su A1 lygio cheminiais kostiumais. Dirbo 4 grandys, sunaudoti 43 suspausto oro balionai.