Keičiasi Kaišiadorių rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

Atsižvelgiant į VšĮ Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro Visuotinio dalininkų susirinkimo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. D17-2-1 „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio tvirtinimo“ patvirtintą atliekų tvarkymo mokestį, keičiasi ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams.

Tenka pastebėti, kad įmokos dydžiai pakeisti dėl Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemoje pasikeitusių su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudų: t. y. mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudų, įskaitant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartynų eksploatavimo sąnaudų, įskaitant atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo. Viena iš pagrindinių priežasčių įtakojančių įmokos didėjimą yra Taršos mokesčio už atliekų šalinimą sąvartyne, taikymas, kuris 2017 m. buvo 3 Eur už toną, 2018 m. – 5 Eurai už toną, o 2019 m. planuojamas 21,72 Eur  už toną.  Mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis moka sąvartyno operatorius – Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, kuris eksploatuoja regioninę atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Taip pat ir kiti ekonominiai veiksniai lemiantys įmokos didėjimą yra šie: infliacija, vidutinio darbo užmokesčio pokytis, paskolų palūkanos bei išlaidos numatomos regioninio sąvartyno plėtrai.

Visos sąnaudos, susidarančios dėl atliekų tvarkymo arba kitaip susijusios su šia veikla, privalo būti padengtos atliekų turėtojų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17-14 patvirtino naujus Kaišiadorių rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius. Sprendimas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

 

 

Nekilnojamojo turto objektai

Apmokestinamieji parametrai Įmokos dydžiai už apmokestinamąjį

parametrą be PVM

Pastovusis apmokestinamas parametras Kintamasis apmokestinamasis parametras Pastovusis vietinės įmokos dydis, Eur/metus/mėn. Kintamasis vietinės   įmokos dydis, Eur
Gyvenamosios paskirties objektai (butai daugiabučiuose namuose) nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius (NT objekto vienetas) ² gyventojų skaičius ³  

14,88 Eur / metus

 

 

8,28 Eur / metus

 

 

1,24 Eur / mėn.

 

0,69 Eur gyv./mėn.

Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

18,96 Eur / metus

 

7,60

 

1,58 Eur / mėn.
Viešbučių paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

76,56 Eur / metus

8,23
 

6,38 Eur / mėn.

Administracinės paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

30,60 Eur / metus

8,23
 

2,55 Eur / mėn.

Prekybos

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

41,52 Eur / metus

8,23
 

3,46 Eur / mėn.

Paslaugų

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

30,36 Eur / metus

8,23
 

2,53 Eur / mėn.

Maitinimo

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

71,52 Eur / metus

8,23
 

5,96 Eur / mėn.

Transporto

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

62,52 Eur / metus

8,23
 

5,21 Eur / mėn.

Garažų

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

3,72 Eur / metus

8,23
 

0,31 Eur / mėn.

Gamybos pramonės

paskirties objektai

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

47,04 Eur / metu

8,23
 

3,92 Eur / mėn.

Sandėliavimo

paskirties objektai

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

7,08 Eur / metus

8,23
 

0,59 Eur / mėn.

Kultūros

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

63,36 Eur / metus

8,23
 

5,28 Eur / mėn.

Mokslo

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

155,76 Eur / metus

8,23
 

12,98 Eur / mėn.

Gydymo

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

201,72 Eur / metus

8,23
 

16,81 Eur / mėn.

Poilsio

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

28,20 Eur / metus

8,23
 

2,35 Eur / mėn.

Sporto

paskirties objektai

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

57,00 Eur / metus

8,23
 

4,75 Eur / mėn.

Religinės

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

15,00 Eur / metus

8,23
 

1,25 Eur / mėn.

Specialiosios

paskirties objektai

 

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

873,24 Eur / metus

8,23
 

72,77 Eur / mėn.

Sodų

paskirties objektai 1

NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

3,60 Eur / metus

8,23
 

0,30 Eur / mėn.

Kiti pastatai NT objekto vienetas naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis  

 

13,98

 

 

¹ Gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą sodininkų bendrijoje, atliekų tvarkymo ir surinkimo paslaugos dvinarę įmoką moka pagal gyvenamosios paskirties objektams (individualūs namai) nustatytus pastoviosios ir kintamosios įmokų dydžių parametrus.

² nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius (NT objekto vienetas) – pastoviuoju parametru apmokestinamas kaip vienas turto vienetas, turintis atskirą adresą.

³ kintamasis apmokestinamasis parametras skaičiuojamas kiekviename bute faktiškai deklaruotam žmonių skaičiui.

4 kintamasis vietinės įmokos dydis skaičiuojamas už 1 m³ (vienas kubinis metras) atliekų sutvarkymą individualiems namams ir visiems nekilnojamojo turto objektų grupėms, išskyrus butams daugiabučiuose namuose.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.