Savivaldybės mero patarėju pradėjo dirbti Tautvydas Krilavičius

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėju nuo š. m. liepos 23 dienos pradėjo dirbti Tautvydas Krilavičius. Savivaldybės mero patarėjas dirbs nepilnu etatu ir padės įgyvendinti Vietos savivaldos įstatyme numatytas savivaldybės mero funkcijas, taip pat teiks merui pasiūlymus jaunimo politikos, kultūros paveldo, savivaldybės reprezentavimo klausimais, rengs informacinę medžiagą bei pranešimus apie savivaldybės mero ir tarybos veiklą, dalyvaus nagrinėjant rajono gyventojų prašymus ir skundus, plėtos tarptautinius ryšius ir teiks informaciją emigrantams, galvojantiems grįžti ar jau grįžusiems į Lietuvą bei administruos Savivaldybės interneto svetainę http://globalus.kaisiadorys.lt, taip pat vykdys kitus mero pavedimus.

„Tautvydą pažįstu kaip aktyvų ir nuolat visuomeninėje bei jaunimo veikloje dalyvaujantį asmenį. Jaunimu pasitikiu, siekiu sudaryti kuo geresnes sąlygas realizuoti savo gebėjimus ir tobulėti, taip pat kviečiu aktyviai ir drąsiai dalyvauti visuomeninėje bei politinėje veikloje. Todėl neabejoju, kad Tautvydas, turėdamas nemažą patirtį jaunimo organizacijų ir bendruomenių veikloje, tinkamai atliks jam pavestas užduotis bei į savivaldybę įneš naujo ir gaivaus vėjo“, – sakė savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Tautvydas Krilavičius 2014 m. baigė Kaišiadorių A. Brazausko gimnaziją su pagyrimo raštu „už aktyvią veiklą“, 2019 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro laipsnį su pedagogo kvalifikacija. 2014–2018 m. ėjo asociacijos Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė valdybos pirmininko pareigas. Taip pat yra buvęs jaunimo organizacijos „Jaunųjų konservatorių lyga“ Kaišiadorių skyriaus pirmininku, visos organizacijos valdybos nariu, yra Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narys. Tautvydas nuolat rūpinosi įvairių organizacijų komunikacija, atliko įvairias praktikas bei savanorišką darbą, o nuo š. m. rugsėjo studijuos Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro studijų programoje.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto