Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba patvirtino Jaunimo reikalų tarybos sudėtį

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba patvirtino Jaunimo reikalų tarybos sudėtį ir jos nuostatus. Šios tarybos pagrindinis tikslas – įtraukti jaunus žmones į jiems svarbių klausimų sprendimą ir stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybės institucijomis ir įstaigomis.

Jaunimo reikalų tarybą sudaro trys jaunimo organizacijų atstovai ir trys savivaldybės. Jaunimui atstovauja: Samanta Lukrecija Gestautaitė, Dominykas Šalvaitis ir Robertas Šustavičius. Savivaldybei atstovauja: Tomas Vaicekauskas, Marius Muižinikas ir Dženeta Bartkutė. Tokios sudėties taryba veiks dvejus metus.

Jaunimo taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, kuris bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padės įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose, koordinuos savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; užtikrins jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus bei įgyvendins kitas jai pavestas funkcijas.

Jaunimo reikalų departamentas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo skyrius labai palaiko Jaunimo reikalų tarybų įkūrimą, organizuoja joms mokymus, padeda planuojant veiklas, skatina respublikinį tarybų bendradarbiavimą.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.