Kreiptasi dėl Bulotų biodujų jėgainės statybos

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į vietos bendruomenės nepritarimą Bulotų biodujų jėgainės statybai, Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriui pateikė motyvuotą prašymą dėl Bulotų biodujų jėgainės poveikio aplinkai vertinimo.

Nepritardama atrankos išvadai, Savivaldybės administracija paprašė ją persvarstyti ir nustatyti, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privaloma atlikti išsamų poveikio aplinkai vertinimą ir jo metu pateikti žymiai daugiau informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą, įvertinant naudojamas technologijas pasaulinėje praktikoje ir Lietuvoje bei šios ūkinės veiklos galimą faktinį (o ne prognostinį) poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai.

ATRANKOS IŠVADA DĖL BULOTŲ BIODUJŲ JEGAINĖS BULOTŲ K., ŽIEŽMARIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

DĖL ATRANKOS IŠVADOS DĖL BULOTŲ BIODUJŲ JĖGAINĖS BULOTŲ K. ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJOJE KAIŠIADORIŲ R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto