Kviečiame dalyvauti projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Lietuvoje įgyvendinamas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kuriame Kaišiadorių rajono savivaldybė yra viena iš projekto partnerių. 2019 metams mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo programas skirta 123508 eurai. Lėšos naudojamos neformaliojo vaikų švietimo teikėjų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymu.

2019 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir jų programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijai buvo pateiktos 28 programos, atitiktis nustatyta 27-ioms. Šiemet projekte dalyvauja 33,2 % Kaišiadorių rajono savivaldybės mokinių – 1029 iš 3097 savivaldybės mokinių (123-iais vaikais daugiau nei pernai). Neformaliojo vaikų švietimo programos bus vykdomos 8 mėnesius: nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugsėjo 9 d. iki gruodžio 23 d. Maksimalus grupės dydis – 20 mokinių, maksimalus vienos programos mokinių skaičius – 60.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, tvirtindama Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, yra nustačiusi, kad, skiriant lėšas, prioritetai teikiami programoms, kurios atitinka bent vieną neformaliojo vaikų švietimo kryptį – tai gali būti techninės kūrybos ugdymas, gamtamokslinis, ekologinis, medijų raštingumo, kalbų ugdymas. 2019 m. iš visų savivaldybėje įgyvendinamų 27 programų 5 atitinka prioritetines kryptis: laisvosios mokytojos Daivos Pukalskienės programa „Anglų kalbos klubas“, laisvojo mokytojo Deimanto Baušos „Pradinė robotika“, laisvojo mokytojo Tomo Stepanavičiaus „Įdomioji robotika. Konstravimas, programavimas ir praktinis robotikos pritaikymas“ ir dvi naujos programos: Jolitos Morkūnaitės, „Anglų kalbos klubas“ ir asociacijos „Žalieji velniai“ programa „Mobilios virtualios realybės dirbtuvės“. Atsižvelgiant į programų atitiktį prioritetinėms kryptims, į gautas lėšas, programų vykdymo trukmę, vaikų, dalyvaujančių programose, skaičių, nustatytas lėšų dydis, skiriamas vienam mokiniui per mėnesį: 18,09 eurų, kai vaikas dalyvauja prioritetinėje programoje, ir 13,90 euro – neprioritetinėje. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjas turi teisę sutartyje su tėvais numatyti papildomą rinkliavą iš tėvų, bet bendra paslaugos kaina turi būti sumažinta visu neformaliojo švietimo krepšelio dydžiu – ta suma, kuri skiriama iš ES lėšų.

Iš 1029 daugiausiai vaikų – 482 surinko sporto programos (futbolas, karatė, plaukimas, CrossFit treniruotės, lengvoji atletika, Cheer dance ir kt.), 189 – meno (dailės, keramikos, muzikos, šokių), 180 vaikų užimti techninės kūrybos ugdymu, 90 pasirinko anglų kalbos klubus, likusieji vaikai lanko kūrybiškojo programavimo užsiėmimus, dalyvauja jaunųjų šaulių, keliautojų klubo veikloje.

Kviečiame savivaldybės vaikus ir tėvus aktyviai dalyvauti projekte. Interneto tinklalapyje www.emokykla.lt, skyriuje „Neformalusis vaikų švietimas“, „Edukacija“, pasirinkus norimą savivaldybę, tėvų ir vaikų patogumui patraukliai paskelbti laisvųjų mokytojų ir kitų neformaliojo švietimo teikėjų programų aprašymai ir darbo grafikai su užsiėmimų vietų žemėlapiais, teikėjų kontaktais. Šiuo metu neformaliojo švietimo teikėjai pasirašinėja Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis su mokinių tėvais – tai geras metas pasidomėti tėvams siūlomų programų turiniu, užsiėmimų laiku, apsispręsti, kurią vieną ES finansuojamą programą 2019 metais jų vaikas norėtų lankyti. Taip pat artimiausiu metu startuos Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus administruojama socialinio tinklo Facebook paskyra „Neformalusis vaikų švietimas Kaišiadoryse“, skirta specialiai šio projekto veiklų viešinimui, šiame projekte dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams, laisviesiems mokytojams – pakviesime prisijungti, viešinti programas, įdomiausias veiklas, tėvų ir vaikų nuomones.

Smulkesnę informaciją apie projektą teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, projekto koordinatorė Rita Janušaitytė tel. (8 346) 20 463 arba elektroniniu paštu rita.janusaityte@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.