Mokykloms – papildomos lėšos vadovėliams įsigyti

Siekdama padėti pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra pradeda sudarinėti sutartis su mokyklomis dėl papildomų lėšų vadovėliams įsigyti skyrimo.

Naujiems vadovėliams, atitinkantiems atnaujintas bendrąsias programas, įsigyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Lietuvos mokykloms papildomai skyrė apie 8,5 mln. eurų. Kaišiadorių r. bendrojo ugdymo mokykloms skirta 83 048,90 Eur.

Visos Kaišiadorių r. bendrojo ugdymo mokyklos, norėdamos gauti papildomą finansavimą vadovėliams įsigyti, pasirašė jungtinės veiklos sutartis, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, ir pateikė Nacionalinei švietimo agentūrai.  Per vasarą mokyklos susipažins su leidyklų planais apie naujai parengtus vadovėlius, o naujaisiais mokslo metais jau galės juos įsigyti.

Taip pat mokyklos vadovėlius gali įsigyti naudodamos mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. atnaujintos visų dalykų programos bus pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse ir III gimnazijos klasėse, kitose klasėse – nuo 2024 m.