Neformalusis vaikų švietimas Kaišiadorių rajone

2023 metams savivaldybės mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo programas iš valstybės biudžeto skirta 146,1 tūkst. eurų.

Savivaldybei buvo pateiktos 56 akredituotos programos. Finansavimo reikalavimus atitiko 26 teikėjai – laisvieji mokytojai, įstaigos ir organizacijos. Iš viso bus vykdomos 39 programos, kuriose registruota beveik 1000 savivaldybės mokinių. Prie Kaišiadorių rajono savivaldybės NVŠ teikėjų šiemet prisijungė 5 nauji teikėjai: UAB „ARV-Auto“, UAB „Edukacija“, VŠĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“, MB „Linksmoji edukacija“, laisvasis mokytojas Nerijus Ramanauskas.

Neformaliojo vaikų švietimo programos bus vykdomos 8 mėnesius, maksimalus grupės dydis – 20 mokinių, maksimalus vienos programos mokinių skaičius – 60.

Vadovaujantis 2022 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, taip pat atsižvelgiant į gautas lėšas, programų vykdymo trukmę, vaikų, dalyvaujančių programose, skaičių, programoms, atitinkančioms bent vieną nacionalinį neformaliojo vaikų švietimo prioritetą, vienam vaikui 1 mėnesiui skiriamas 20 eurų krepšelis, neatitinkančioms prioritetų – 15 eurų vaikui per mėnesį.

Iš visų 39 savivaldybėje įgyvendinamų programų 18 programų atitiko prioritetines kryptis: 9 STEAM krypties programos ir 9 į 9–12 klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos.

Iš 937 vaikų, šiuo metu registruotų programose, daugiausia – 328 vaikai pasirinko sporto programas (futbolą, karatė, lėkščiasvydį ir kt.), 201 – meno (dailės, muzikos, šokių), 87 vaikai bus užimti techninės kūrybos ugdymu, 166 pasirinko anglų kalbą, likusieji 150 vaikų dalyvaus šachmatų, saugaus eismo, gamtos klubo, jaunųjų šaulių ir kt. veiklose.