Nustatytos mokinių nemokamam maitinimui skirtų produktų įsigijimui skiriamų lėšų dydis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Administracijos  direktorius Česlovas  Neviera  įsakymu nustatė Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydį: pietums – 1,52 Eur, maitinimui (pusryčiams, pietums ir pavakariams) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 2,93 Eur, pusryčiams ar pavakariams – 0,84 Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose, kuriose maitinimo paslaugą teikia įmonės, mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydis: pietums – nuo 1,06 Eur iki 1,52 Eur, maitinimui (pusryčiams, pietums ir pavakariams) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose  – nuo 2,51 Eur iki 2,93 Eur, pusryčiams ar pavakariams – nuo 0,49 Eur iki 0,84 Eur.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija