Pasirašyta sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kaišiadorių rajone

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdybos agentūra pasirašė finansavimo sutartį dėl iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0003 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“.

Savivaldybės meras Vytenis Tomkus pasakė: „Pagrindinė komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus problema iniciavusi šio projekto poreikį – nepakankamai efektyvus Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos veikimas, vykdant atskirą rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. Projektas skirtas pagerinti atliekų atskiro rūšiuojamojo surinkimo galimybes, sumažinti aplinkos taršą, pagerinti gyventojų gyvenimo ir darbo aplinkos sąlygas. Aikštelių su konteineriais įrengimas leis sukurti atskiram rūšiuojamam surinkimui reikiamus pajėgumus.“

Projekto metu įrengus konteinerių aikšteles, įsigijus reikiamus konteinerius ir kompostavimo priemones individualių namų valdoms bus prisidedama prie siekiamų rūšiuojamojo surinkimo rodiklių įgyvendinimo, aplinkos taršos mažinimo, gyvenamosios ir darbo aplinkos patrauklumo didinimo, atliekų tvarkymo kaštų mažinimo. Projekto metu numatoma įrengti, pagal parengtas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, 38 pusiau požemines ir 41 antžeminę konteinerių aikštelę ir įsigyti 4 000 biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo priemonių, skirtų individualioms valdoms. Pusiau požeminėse aikštelėse bus pastatyti 58 mišrių komunalinių, 38 popieriaus/ kartono, 38 stiklo, 38 plastiko ir 22 tekstilės atliekų konteineriai. Antžeminėse aikštelėse – 82 mišrių komunalinių, 41 popieriaus/ kartono, 41 stiklo, 41 plastiko ir 92 žaliųjų atliekų konteineriai, planuojama, kad projekto metu sukurti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai sieks 1 618,42 t/m.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m. rugpjūčio 21 d., projekto įgyvendinimo pabaiga 2019 m. vasario  28 d. Bendra projekto vertė 1 424 789, 80 Eur.

Įrengtos aikštelės ir įsigyti konteineriai prisidės prie atliekų tvarkymo sistemos plėtros, aplinkos apsaugos principų puoselėjimo, bei gyventojų gyvenimo ir darbo aplinkos gerinimo. Kaišiadorių rajono savivaldybė ir ateityje numato įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus, nuolat tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir jos organizavimo priemones.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto