Populiariausių Kaišiadorių rajono maudymosi vietų rugpjūčio mėnesio vandens kokybės tyrimų rezultatai

Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuras kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams vandens kokybę. Kaišiadorių rajone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų; žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vykdant stebėseną siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. Tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimų planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Šiemet Kaišiadorių rajone tiriama septynių vandens telkinių vandens kokybė: Girelės tvenkinyje, Ščebnicos tvenkinyje, Kiemelių ežere, Kalvių ežere, Vilūnų ežere, Statkūniškio ežere ir Žaslių ežere.

Rugpjūčio 1 dienos paimtų ir ištirtų vandens mėginių kokybės rezultatai parodo, kad populiariausių Kaišiadorių rajono maudymosi vietų vandens kokybės rezultatai yra puikūs ir atitinka mikrobiologinių tyrimų rezultatų vertinimo normas. Mažiausias žarnyno lazdelių skaičius 100 ml rugpjūčio 1 dienos tyrimo rezultatais aptiktas Statkūniškio bei Kiemelių ežeruose – <4. Ne ką blogesnė situacija ir Žaslių, Girelės bei Ščebničos vandens telkiniuose. Žarnyninių enterokokų rugpjūčio 1 dieną nebuvo aptikta tik Žaslių ežere, o Girelės tvenkinyje jų rasta <4.

Rugpjūčio mėnesio vandens kokybės tyrimų rezultatai