Posėdžiavo Kaišiadorių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija

Gruodžio 28 dieną įvyko Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Svarstyta:

  • Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės apsaugos, sveikatos ir bendruomenių reikalų komiteto rekomendacija įpareigoti Savivaldybės teritorijoje veikiančias įmones, įstaigas, organizacijas operatyviai teikti komisijai informaciją apie COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergančius arba kontaktus su sergančiaisiais turėjusius darbuotojus;
  • paramos nuo COVID-19 ligos nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms skyrimas;
  • patalpų buvusioje Kaišiadorių rajono Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinėje mokykloje parengimas saviizoliacijai;
  • Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nutarimų vykdymo kontrolės klausimai.

Komisija priėmė šiuos sprendimus:

  1. Įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją kartu su VšĮ Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru parengti ir savivaldybės teritorijoje veikiančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išplatinti informaciją apie būtinuosius įmonių, įstaigų ir organizacijų veiksmus bei testavimo galimybes, kai jų darbuotojams nustatoma COVID-19 liga.
  2. Rekomenduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms tais atvejais, kai jų darbuotojui nustatoma COVID-19 liga, atlikti darbuotojų, kurių darbinės funkcijos buvo glaudžiai susijusios su susirgusiojo darbuotojo, COVID-19 ligos testavimą.
  3. Įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias įmones, įstaigas ir organizacijas tais atvejais, kai jų darbuotojui nustatoma COVID-19 liga, VšĮ Kaišiadorių visuomenės sveikatos biurui nedelsiant pateikti visą jų prašomą informaciją, susijusią su susirgusio darbuotojo darbu įstaigoje, taip pat informaciją apie įstaigos veiksmus, atliekamus siekiant užkirsti kelią COVID-19 ligos plitimui įstaigoje.
  4. Įpareigoti VšĮ Kaišiadorių visuomenės sveikatos biurą bendradarbiaujant su NVSC rinkti ir analizuoti informaciją apie Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatytus COVID-19 ligos atvejus bei teikti rekomendacijas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms dėl veiksmų, skirtų COVID-19 plitimo suvaldymui, ir tam, kad būtų užkirstas kelias ligos židinių susidarymui.
  5. Dėl COVID-19 ligos ar su šia liga susijusių komplikacijų mirus Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos, socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar pavėžėjimo paslaugas teikiančios įmonės, kuri sutarčių su Savivaldybės administracija ar kitokių tiesioginių Savivaldybės įpareigojimų pagrindu teikia pavėžėjimo paslaugas ekstremalios situacijos metu Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams, darbuotojui, tiesiogiai organizavusiam ir (ar) teikusiam paslaugas COVID-19 liga sergantiems ir (ar) įtariamiems, kad serga, asmenims, jo šeimos nariams ar laidojančiam asmeniui iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skirti 2500 Eur materialinę pašalpą.
  6. Buvusioje Kaišiadorių rajono Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos antrame aukšte esančių patalpų dalį, t. y. 4 klases, skirti asmenų, kurie neturi galimybės saviizoliuotis namuose, saviizoliacijai. Likusias patalpas (21 lovą) naudoti taip, kaip buvo numatyta lengva COVID-19 forma sergantiems Kaišiadorių rajono stacionarių socialinės globos įstaigų gyventojams apgyvendinti jų izoliacijos laikotarpiu.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto