Nutraukta darbo sutartis su Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktore

Panašu, kad intriga tarp Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darbuotojų ir direktorės šiandien vykusiame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pasiekė atomazgą. Šį kartą tarybos nariai nubalsavo vienbalsiai ir nuo lapkričio 15 dienos nutraukia darbo sutartį su Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždute“ direktore Orinta Cibulskyte.

Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė pristatė projektą, kuriuo vadovaujantis prašoma nuo 2018 metų lapkričio 15 dienos atleisti Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorę Orintą Cibulskytę iš Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pareigų LR Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu bei išmokėti Orintai Cibulskytei 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Taip pat jeigu per 3 mėnesių laikotarpį po atleidimo nebūtų sudaryta nauja darbo sutartis išmokėti Orintai Cibulskytei 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoką.

Prieš tai šis sprendimo projektas buvo svarstomas komitetuose, kuriuose 3 komitetai pritarė ir 2 komitetai nepritarė.

Suteikus galimybę tarybos nariams pasisakyti, pirmasis tai nusprendė padaryti Vytautas Silvanavičius, kuris neturėjo galimybės dalyvauti liepos mėnesį vykusiame neeiliniame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuomet taip pat buvo sprendžiamas Orintos Cibulskytės atleidimo iš Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pareigų klausimas. Pasak jo, jam šiek tiek keisti buvo argumentai, kad kažkokiu tai būdu išsaugoti vadovą, kur tikrai kolektyve, nuo to, kad jisai liks, situacija nepagerės. „Ir tie argumentai, kad čia meras kaltas, čia profsąjunga kalta, kad yra sukurta tokia situacija – tikrai nepagrįsti. Juk ne meras, ne profsąjunga pažeidė viešųjų pirkimų įstatymą. Juk ne meras, ne profsąjunga įtariama klastojimu parašų. Nu būkim sąžiningi… Taigi šis klausimas ir jeigu šiandien dar bus vilkinamas, nuo to situacija tikrai nepagerės. Ir dabar direktorė turėjo galimybę šiuo laikotarpiu nuo liepos mėnesio kardinaliai keisti savo santykius su bendruomene, bet viskas vyksta į priešingą pusę. Nėra to komunikavimo. Ir ten santykiai negerėja. Greičiau priešingai – kuriasi kelios stovyklos. Vieni palaikyti, aišku palaikyti vadovę visuomet naudinga būna, dividendai nubyra tam tikri. Aš čia perkeltine prasme sakau. Lojalumas vertinamas, ne kurių vadovų, labiau nei kompetencija darbuotojų. Man labai keista, kai pavaduotoja ūkio reikalams stebi, kuruoja pedagoginius darbuotojus. Argi jos čia funkcija? Jos funkcija yra aptarnaujantis personalas. Tai kyla klausimas – jeigu ji rašo didžiausių stebėjimų sąrašą minučių tikslumu, tai ką ji veikia tuomet su savo pavaldiniais? Juk pedagoginius darbuotojus stebi, kuruoja, atleidžia, išleidžia kitas pavaduotojas, atsakingas už ugdymą. Negi tarybos nariai į šitą dalyką, kai tas žmogus kalbėjo darbo metu atėjęs čia į posėdį neatkreipė dėmesio? Aš čia daug nekalbėsiu, bet baigdamas noriu pasakyti – balsuokime ne pagal partinę priklausomybę, ne pagal koalicinę nepriklausomybę, balsuokim pagal sąžinę šiuo klausimu. Negali vieno žmogaus įkaitu būti visas kolektyvas. Ir jeigu kolektyvas nori aukštesnės reputacijos įstaigos vadovo, turėtume ir mes to norėti, nes mes esam steigėjai. Mums turi rūpėti viešieji pirkimai, nes tai mūsų pinigai. Taigi kviečiu palaikyti šį sprendimo projektą ir klausimą tikrai reikia baigti“ – sakė Vytautas Silvanavičius.

Po V. Silvanavičiaus pasisakymo nusprendė pasisakyti ir Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus. „Matom dar vieną kartą, kuomet, galima sakyti, direktorė tyčiojasi iš tarybos paskutinę naktį pateikdama kažkokius tai raštus, ir dar klaidinamus, nors žinojo, ir vyko svarstymai komitetuose, ir visa kita. Tai ar mes dar leisime iš tarybos tyčiotis , ar vis dėlto esame save gerbianti taryba ir priimsime sprendimus vadovaudamiesi teisės aktais, Švietimo įstatymu, Darbo kodeksu ir kitais visais?“ – kalbėjo meras.

Po mero žodžių pasisakė ir Gintaras Gružauskas. „Kai ateina klausimas į tarybą, tai jis turėtų būti išnagrinėtas. Ir šiuo atveju gilintis tarybai į kažkokias užkulisines veiklas tikrai nederėtų, nereikėtų ir būtų neetiška. Bet aš sakau, kad klausimai, kurie į tarybą ateina, jie turėtų būti išgvildenti komitetuose, sunešta visa informacija ir tada eiti į tarybą. Jeigu tu ateini ten į kažkokius neelinius posėdžius ir turi teisę paklausti du kartus, nu tai dovanokit. Kaip aš galiu įsigilinti, ką aš galiu žinoti ir kaip aš galiu balsuoti?“ – savo nuomonę pareiškė tarybos narys, omenyje, ko gero, turėdamas tai, kad liepos mėnesį vykusiame neeiliniame tarybos posėdyje nebuvo įsigilinta į situaciją ir dėl to tuomet nepritarė direktorės atleidimui iš užimamų pareigų.

Kadangi daugiau norinčių pasisakyti nebuvo ir su esama situacija Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariai galėjo išsamiai susipažinti, prasidėjo balsavimas. 23 tarybos nariams balsavus už ir tik dviems prieš (Arvydui Jurevičiui ir Vytautui Kęstučiui Meilučiui) vienbalsiai buvo nuspręsta nutraukti darbo sutartį su Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždute“ direktore Orinta Cibulskyte.

Savivaldybės tarybos vaizdo įrašą šiuo klausimu galite peržiūrėti čia: