R. Karbauskio fiasko – Seimas nepritarė Viktoro Pranckiečio atleidimui iš Seimo Pirmininko pareigų

Spalio 22 dienos posėdyje Seimas slapto balsavimo būdu nepritarė Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio atleidimui iš užimamų pareigų.

Slapto balsavimo metu išduota biuletenių – 79, rasta biuletenių – 79. Galiojančių – 68, negaliojančių – 11.

Už nutarimą „Dėl Viktoro Pranckiečio atleidimo iš Seimo Pirmininko pareigų“ balsavo 63, prieš buvo 5.

Seimo statuto 218 straipsnyje įtvirtinta, kad sprendimas dėl Seimo pareigūnų ar valstybės institucijų vadovų atleidimo dėl nepasitikėjimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma, tad šis nutarimas liko nepriimtas.

Pagal Statuto 217 straipsnį Seimo nariai negali vienos sesijos metu pakartotinai reikalauti atleisti tą patį pareigūną.