Šaulių gretas Kaune papildys daugiau kaip 100 naujokų

„Valstybė turi būti paruošta gintis, kovoti, kariauti už save. Tauta turi būti du kartu paruošta tam pačiam, du kartu smarkiau negu valstybė ir dar du kartu didesniam frontų skaičiui negu valstybė“, – yra sakęs vienas iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjų Vladas Putvinskis-Pūtvis.

Daugiau kaip 100 Lietuvai ir jos saugumui neabejingų piliečių balandžio 27 d., trečiadienį, 18 val., Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje prisieks ir įsilies į Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės gretas.

„Esame svarbių šiandienos įvykių liudininkai ir dalyviai. Tai, kas vyksta Ukrainoje, – gyvas įrodymas, nuo ko 1990-aisiais ištrūkome, bet tai negarantuoja mums visiškos ramybės šiandien. Nuo vasario 24 d., kai Ukrainoje prasidėjo karas, vien mūsų rinktinėje registravosi daugiau kaip 1000 piliečių, norinčių tapti šauliais. Džiaugiuosi kandidatų į šaulius užsidegimu ir pareigingumu bei noru susipažinti su šauliškos tarnybos ypatumais“, – sako Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius.

Anot jo, kad naujiesiems šauliams įsijungimas į organizacijos veiklą būtų sklandesnis, šį pavasarį pradėtas rengti kandidato į šaulius kursas. „Kas antrą vakarą šauliai instruktoriai veda užsiėmimus priesaikai besiruošiantiems mūsų sesėms ir broliams. Tokį kursą ką tik baigė 100 kandidatų, eilėje laukia dar šimtas, – ženkliai išaugusį susidomėjimą šauliška veikla atskleidžia Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas. –Taip pat džiugu matyti šaulius, kompetentingai talkinančius rengiant kandidatus – broliai ir sesės šauliai savo nuoširdumu ir didžiule meile Tėvynei daro nepaprastai svarbius darbus vardan Lietuvos ir įprasmina dar aname šimtmetyje užgimusios Šaulių sąjungos idėjas“.

Balandžio 27-ąją šaulio priesaiką duosiantis kaunietis verslininkas Ernestas Adomaitis įsitikinęs, kad patriotiškumui reikia pribręsti. „Seniai kilo minčių apie tapimą šauliu ir dalyvavimą Lietuvos šaulių sąjungos veikloje, tačiau pastarojo laikmečio karo Ukrainoje sukeltos tragedijos paskatino rimtai apsispręsti dėl keleto priežasčių: noras ginti Tėvynę nelaimės atveju, pavyzdys vaikams ir darbo kolektyvui, taip pat aiški pozicija – liksiu, ginsiu, saugosiu, nieko nekeisiu karinio konflikto atveju. Žinoma, ir asmeninės paskatos – geresnė fizinė forma, galimybė išmokti naujų dalykų, savirealizacija savanoriškoje veikloje. Esu pasiryžęs tapti šauliu, ypač po to, kai susipažinau su kitais šauliais. Tai žmonės – bendraminčiai, labai motyvuoti mokyti ir mokytis“, – įsitikinęs būsimasis Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės šaulys.

Kviečiame balandžio 27 d., trečiadienį, 18 val., Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje stebėti priesaikos ceremoniją ir palaikyti naujuosius šaulius, kurie pasiryžę dirbti Tėvynės labui!

Apie Lietuvos šaulių sąjungą

Šaulių sąjunga – valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija, vienijanti valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones. Organizacija siekia ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus ir drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę, nelaimės atveju padėti kitiems

Kiekvienas doras Lietuvos pilietis gali tapti Šaulių sąjungos nariu ir save realizuoti veikdamas karybos, sporto, medicinos, kultūros srityse. Taikos metu šauliai rengiasi Lietuvos Respublikos piliečius ginkluotam ir nesmurtiniam pilietiniam pasipriešinimui, padeda užtikrinti viešąjį saugumą ir kitas valstybei svarbias funkcijas, yra pasiryžę valia ir ginklu ginti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir jos vientisumą.

Agresijos atveju Lietuvos šaulių sąjungos koviniai būriai remtų Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, kiti šauliai padėtų užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą, kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdytų nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą, siekiant atgrasyti priešą, apginti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir jos teritorijos vientisumą, užtikrinti piliečių saugumą.

Šauliškoms idėjoms visoje Lietuvoje šiandien neabejingi daugiau kaip 11 tūkstančių piliečių nuo 11 metų amžiaus.

Šaulys – tautos karys!