Savivaldybės administracija pasirašė sutartį dėl asbesto gaminių turinčių atliekų surinkimo, transportavimo ir perdavimo sutvarkymui paslaugų

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija dalyvavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo dotacijų, skirtų  padengti pavojingų atliekų (asbesto) surinkimo, transportavimo ir priėmimo į atliekų tvarkymo aikšteles išlaidoms, skyrimo konkurse.

Gavus dotaciją Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir UAB „Ekodarbai“ 2017 m. gruodžio 5 d. pasirašė sutartį dėl asbesto turinčių gaminių iš visuomeninės paskirties ir individualių gyventojų pastatų surinkimo apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus pašalinimo. Sutarties kaina 11495 Eur su PVM.

Asbesto turintys gaminiai bus renkami tik iš užsiregistravusių asbesto atliekų turėtojų Kaišiadorių rajone. Paslauga apims asbesto turinčių gaminių atliekų paėmimą iš atliekų turėtojų pakrovimą į transportavimo priemones, transportavimą į šių atliekų sutvarkymo vietą ir iškrovimą atliekų tvarkytojo teritorijoje.

Asbesto atliekų turėtojų sąrašas paslaugos teikimo metu galės nedaug keistis dėl privalomo surinkti mažiausio asbesto atliekų kiekio – 80 tonų ir didžiausio – 100 tonų. Planuojama, kad asbesto turinčių gaminių surinkimas Kaišiadorių rajone vyks gruodžio 7- 20 dienomis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.