Seimas ragina Europos Sąjungą nedelsiant reaguoti į Baltarusijos režimo keliamą grėsmę tarptautinei civilinei aviacijai

Seimas, reaguodamas į gegužės 23 d. įvykdytą priverstinį maršrutu Atėnai–Vilnius skridusio (reiso Nr. FR4978) „Ryanair“ civilinio orlaivio nutupdymą Minsko oro uoste, priėmė rezoliuciją, įvertindamas tai kaip Baltarusijos įvykdytą valstybinio terorizmo aktą; laikydamasis nuomonės, kad šis beprecedentis Baltarusijos veiksmas rodo režimo keliamą grėsmę visiems keliaujantiems Europoje ir už jos ribų.

Už Seimo rezoliuciją „Dėl Baltarusijos įvykdyto valstybinio terorizmo akto prieš civilinį orlaivį FR 4978“ balsavo 124, nė vienas nebuvo prieš, susilaikė vienas Seimo narys.

Priimta rezoliucija Seimas ragina Europos Sąjungos (ES) valstybes nares ir institucijas nedelsiant reaguoti į Baltarusijos režimo keliamą grėsmę tarptautinei civilinei aviacijai bei įvesti draudimą ES valstybių avialinijoms skristi virš Baltarusijos oro erdvės, taip pat uždrausti Baltarusijos oro bendrovėms skristi į ES teritoriją;

kuo skubiau priimti papildytą ketvirtąjį ES tikslinių sankcijų paketą; pradėti rengti penktąjį ES tikslinių sankcijų paketą į ES eksportuojančioms su režimu susijusioms įmonėms, taip pat asmenims, kurie prisidėjo prie „Ryanair“ lėktuvo pagrobimo;

nutraukti ES bendradarbiavimo su Baltarusija programas, kurias įgyvendina Baltarusijos nacionalinio ir vietos lygmens valstybinės institucijos, Europos Komisijai netaikant finansinių korekcijų ES valstybėms narėms ir jose veikiantiems juridiniams subjektams.

Priimtu teisės aktu tarptautinės partnerės kviečiamos imtis bendrų veiksmų Jungtinėse Tautose, NATO, G7 ir kitose tarptautinėse organizacijose bei formatuose dėl Baltarusijos režimo keliamų grėsmių įvertinimo ir dėl politinių motyvų Baltarusijos režimo sulaikytų ir nuteistų žmonių išlaisvinimo.

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) raginama nedelsiant atlikti tarptautinį gegužės 23 d. incidento tyrimą, o šio tyrimo laikotarpiu – stabdyti Baltarusijos narystę ICAO; Europos aviacijos saugumo agentūrą raginama priimti sprendimą dėl Baltarusijos skrydžio valdymo tarnybų nepatikimumo.

Šiandien priimta rezoliucija Seimas kviečia NATO valstybes ir kitas tarptautines partneres taikyti sankcijas Aliaksandro Lukašenkos režimui ir atimant galimybes pasinaudoti Interpolu ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis toliau puolant demokratiją Europoje.

Tarptautinės finansinės institucijos, ES šalių narių finansinės ir eksporto kreditus bei garantijas teikiančios institucijos ir agentūros raginamos nutraukti finansavimo, garantijų ir pagalbos mechanizmus Baltarusijoje įgyvendinamiems valstybiniams projektams, iš kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudą Aliaksandro Lukašenkos režimas.