Stiprėjant darbui vaiko gerovės srityje, mažėja globos atvejų

Kaišiadorių rajone mažėja be tėvų globos likusių vaikų ir beveik visi antrus namus randa ne globos namuose, o šeimose.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Kaišiadorių rajone Irena Kiselienė įsitikinusi, kad prie sėkmės prisideda kūrybingas globos populiarinimas ir galimybė globėjams siekti naujų žinių, o ir gauti visapusę pagalbą su sunkumais susidūrus.

„Auginant vaiką su tam tikra neigiama patirtimi, į naują šeimą atsineštais išgyvenimais, tenka įveikti nemažą iššūkių, nauji laukia paauglystės laikotarpiu. Tad padėti vaiką auginančiai šeimai sustiprėti, suteikti informacijos apie galimas paslaugas, jų spektrą – labai svarbios – apie jas turime žinoti visi, dirbantys vaiko gerovės srityje“, – įsitikinusi I. Kiselienė.

Vaiko teisių gynėjai globos populiarinimo srityje dirba išvien su Paparčių šv. Juozapo šeimos namų Globos centro jaunu, iniciatyviu ir naujų darbo formų nuolat ieškančiu kolektyvu.

Vakar vakare kartu surengtame jaukiame susitikime su globėjais pasikeista gerąja patirtimi vaiko globos, priežiūros srityse. Pasidalyta informacija apie periodiškai organizuojamas globėjų ir įtėvių savitarpio pagalbos, globėjų/įtėvių tėvystės refleksijos grupes, kitą profesionalią pagalbą globojamiems vaikams, globėjams.  

Kartu su  Paparčių šv. Juozapo šeimos namų Globos centro atstovais į bendrą susitikimą globėjus (rūpintojus) pakvietę specialistai pasidalijo naujausia informacija, diskutavo vaiko bendravimo su biologiniais tėvais, kitomis jautriomis temomis.

„Nors mūsų misija reaguoti į galimą vaiko teisių pažeidimą, tačiau esame ir tie asmenys, kurie vieni pirmųjų susiduriame su šeimos ar individualiomis vaiko problemomis ir mūsų vaidmuo nukreipiant tikslinės pagalbos labai svarbus“, – susitikimo tikslą paaiškino patarėja.

Kaišiadorių rajone yra 31 globėjų šeima, jose šiuo metu globojami 54 vaikai.

Naujienos iš interneto