Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pareigas pradėjo eiti Ignas Simonaitis

Nuo rugpjūčio 16 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pareigas pradėjo eiti Ignas Simonaitis.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje Ignas Simonaitis dirbo nuo 2015 m. birželio mėnesio, nuo 2017 m. kovo mėnesio iki šiol – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoju.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  • Savivaldybės investicinių projektų, tyrimų, galimybių studijų bei projektų paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų užsienio šalių teikiamai finansinei paramai gauti rengimas;
  • Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginių planų rengimas, priežiūra ir atnaujinimas;
  • dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant regioninės plėtros programas, koordinuojant bendradarbiavimą su šalies ir regioninėmis plėtros institucijomis.