Sudaryti šių metų karo prievolininkų sąrašai, į tarnybą planuojama pašaukti beveik 4 tūkst. jaunuolių

Sausio 5 d. Krašto apsaugos ministerijoje sudaryti 2022 metų karo prievolininkų (šauktinių) sąrašai – kompiuterinės programos pagalba atsitiktine tvarka į prioritetinę eilę išrikiuoti apie 54 tūkst. 18–23 m. (įskaitytinai) jaunuolių, iš kurių į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose šiemet planuojama pašaukti 3828 karo prievolininkus. Sąrašų sudarymo pradžią inicijavo krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus ir Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas, siekiant užtikrinti procedūros skaidrumą procesą stebėjo keturių nevyriausybinių organizacijų atstovai.

„Jaunuoliai ateidami į kariuomenę ne tik sustiprina kariuomenės ir visuomenės ryšį, bet įgydami karinį parengtumą prisideda ir prie Lietuvos kariuomenės stiprinimo. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos sąrašo sudarymo įvykis svarbus visai visuomenei. Ši tarnyba suteikia galimybę jaunuoliams atlikti konstitucinę pareigą savo valstybei, o tai ypač svarbu dabar, kai saugumo situacija aplink mūsų šalį išlieka sudėtinga,“ – sakė krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus.

Sudarytą 2022 m. karo prievolininkų sąrašą interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt planuojama paskelbti iki sausio 7 dienos. Prie kiekvienos pavardės bus nurodytas ir tikslus terminas, iki kada reikia susisiekti su paskirtu regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu, ši informacija bus atnaujinama kas 5 darbo dienas, tad labai svarbu, kad karo prievolininkai reguliariai tikrintų sąraše pateikiamą informaciją bei nurodymus.

„Karo prievolė yra ne tik karinis, bet ir pilietinis, patriotinis klausimas. Šaukimas, priėmimas į tarnybą ir pratybos techniškai yra kariuomenės darbas, tačiau pilnaverčiam kariniam rengimui ir šalies saugumui užtikrinti būtinas visos visuomenės, valstybės įsitraukimas,“ – sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.

Šiais metais įsigaliojo keletas pakeitimų – padidėjo ir išmokos karių buitinėms išlaidoms padengti, ir kaupiamosios išmokos tarnybą atliekantiems kariams, taip pat padidėjo ir atsakomybė tarnybos vengiantiems – nuo sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 558 str. ir 560 str. pakeitimai, kuriais buvo padidintos administracinės baudos karo prievolininkams už neišvykimą į tarnybos vietą ir karo prievolininko pareigų nevykdymą.

Į šaukiamųjų sąrašus gali patekti ir tie jaunuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo bus pateikę prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT), tačiau jiems ir toliau galios visos su savanoriškumu susijusios skatinimo priemonės – tarnybos vietos ir laiko pasirinkimo galimybė bei didesnės socialinės garantijos.

Į sąrašus taip pat bus įtraukiami ir aukštųjų mokyklų studentai. Patekę į šauktinių tarpą, studentai turės apsisprendimo laisvę – sustabdyti studijas ir atlikti 9 mėnesių karo tarnybą, arba, nenutraukus studijų, pasirinkti dalyvauti 3 metų trukmės jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose ir tokiu būdu atlikti karo tarnybą, arba karo tarnybą atlikti studijuojant ir tuo pačiu metu 3 metus tarnaujant Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Nepasirinkus nei vieno iš minėtų tarnybos būdų, karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje bus atidėta tarnyba, šaukimas būtų pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai (bet ne ilgiau nei vienerius metus po studijų baigimo).

Sąrašuose atsidūrusiems karo prievolininkams šaukimo nurodymai paštu nebus siunčiami. Visa karo prievolininkui aktuali informacija bus pateikta internete adresu www.karys.lt. Ją taip pat bus galima sužinoti paskambinus nemokamu telefonu 8 800 12340, atvykus arba paskambinus į regioninius Karo prievolės ir komplektavimo skyrius ir poskyrius.

Sudarius ir paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir toliau galės teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Jie galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes kaupiamąsias išmokas. Pirmumo prašymus galės teikti ir patekusieji į šaukiamųjų sąrašus. Į jų pageidaujamas tarnybos vietas bus stengiamasi atsižvelgti, o kaupiamosios išmokos jiems bus didesnės 15 procentų.

Pirmieji 2022 m. šaukimo kariai tarnybą pradės jau kovo mėnesį.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. pavasarį. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes. Sugrąžinus šauktinių tarnybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.