Vyko pasitarimas dėl Kęstučio gatvės remonto darbų

Savivaldybės mero Vytenio Tomkaus iniciatyva 2018 m. liepos 11 d. Savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Kęstučio gatvės kapitalinio remonto darbų eigos, kuriame dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas, Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus patarėja Vita Kupčiūnienė, rangovo UAB „Akordas-1“ direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Karpičius, techninę priežiūrą atliekantis UAB „Saugvila“ atstovas Vaidotas Balčius, AB „ESO“ ir UAB „Elektromontuotojas“ atstovai.

Meras V. Tomkus pažymėjo, kad dabartinė situacija, kuomet darbai dalyje gatvės yra sustabdyti kol rangovai tarpusavyje aiškinasi santykius ir nevykdo ankstesnių susitarimų yra nepateisinama, nes gyventojai negali privažiuoti prie savo namų, negali vykdyti suplanuotų darbų, senyvo amžiaus gyventojams netgi sudėtinga išeiti iš namų ir kitaip apsunkinamos gyvenimo sąlygos. Todėl tokia situacija ilgiau tęstis negali ir Savivaldybė reikalauja kuo greičiau atnaujinti bei tęsti darbus. Techninis prižiūrėtojas V. Balčius išsakė pastabų dėl rangovo darbuotojų kompetencijos, akcentavo poreikį rangovams tarpusavyje susitarti bei labiau derinti darbus, taip pat kad atliktų darbų kokybė bus griežtai tikrinama.

Įpareigota, kad UAB „Elektromontuotojas“ darbuotojai iki liepos 13 d. pilnai atkasa smėlio, skaldos ir žemių mišinį nuo savo paklotų elektros kabelių. Rangovo UAB „Akordas-1“ direktoriaus pavaduotojas įsipareigojo nedelsiant užpilti smėliu ir sutankint  gruntą virš elektros kabelių, atsiųsti pakoreguotą statybos darbų grafiką, gatvę išasfaltuoti bei visus darbus užbaigti iki rugsėjo mėn. Savivaldybės meras nurodė savivaldybės administracijos darbuotojams šiame ir kituose projektuose labiau koordinuoti bei kontroliuoti atliekamų darbų procesą, aktyviai dalyvauti derinant skirtingų rangovų veiksmus ir operatyviai spręsti iškylančius klausimus, kad darbai vyktų sklandžiai ir ateityje nekiltų panašių problemų.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto