Ar kaišiadoriečiams brangs geriamas vanduo ir nuotekų tvarkymas?

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymą (toliau – Įstatymas), Kaišiadorių rajone paskyrė viešąjį geriamojo vandens tiekėją – UAB „Kaišiadorių vandenys“ (toliau – bendrovė). UAB „Kaišiadorių vandenys“ yra sudariusi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su abonentais ar vartotojais, kuriose yra nurodyta geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, numatytos Įstatymo 32 straipsnyje.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, parengė ir, pirmiausiai suderino su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, po to pateikė Savivaldybės tarybai tvirtinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų projektą.

Bendrovė šiuo metu už suteiktas paslaugas taiko įkainius patvirtintus 2013-05-30 Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17-197, kuriuos prieš tai   suderino su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (Nutarimai 2013-05-13  Nr. O3-153 ir 2014-07-28 Nr. V17-197). Kainos buvo patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260; TAR, 2014-06-17, Nr. 2014-07685) redakcijos galiojimo metu.

Nuo 2016 metų pradžios savivaldybės administracija vykdo  derybas su LR Aplinkos ministerija dėl Pravieniškių k. (buvęs Pravieniškių II k.) esančio vandentiekio  ir nuotekų šalinimo ūkio perėmimo eksploatuoti. Derybos dar nėra pasibaigę ir savivaldybės taryba dar nepatvirtino bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano ir veiklos plano (Įstatymas 10 straipsnio 1 ir 5 punktai).

Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis bendrovės nuostoliai buvo 601851 Eur. Bendrovė per 2016 metus gavo 60610 Eur pelno ir ta dalimi gruodžio 31 d. sumažino nuostolius.

Pagal 2016 metų gruodžio 31 dienos balanso  duomenis UAB „Kaišiadorių vandenys” nuostoliai yra 541241 Eur.

Atsižvelgiant į Įstatymo nuostatą, kad geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui, keičiantis įmonės veiklos ir plėtros planui, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė sprendimą dėl kainų keitimo poreikio (Įstatymo 22 straipsnio 5 dalis).

2017 vasario 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdyje kilo diskusija, kodėl nebuvo perskaičiuotos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos? Minėtų paslaugų kainų perskaičiavimas neįvyko, nes atsižvelgiant į UAB „Kaišiadorių vandenys“ prašymą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija bazinių kainų derinimo terminą atidėjo iki 2017-04-30 (nuoroda http://www.regula.lt/vanduo/puslapiai/prasymai.aspx).

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.