Atlikti koplytėlės, esančios Kaišiadorių miesto kapinėse, remonto darbai

Įgyvendinat Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje priemonių planą, užbaigti koplytėlės, esančios Kaišiadorių miesto kapinėse, einamojo remonto darbai. Darbus atliko UAB „Žiebena“ vadovaujantis Rangos sutratimi Nr. VP-251, pasirašytą Administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros ir UAB „Žiebena“ direktoriaus Antano Malecko.

Kaišiadorių koplytėlė

Balandį (šventąją dvasią) pagamino keramikė Audronė Skarbaliūtė. Meno kūrinys rankomis lipdytas iš ugniai atsparaus šamotinio molio, degtas 1100 laipsnių temperatūroje, jo dydis 1,05×0,53×0,15.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Naujienos iš interneto