Atsakymai į gyventojų klausimus ir pageidavimus, pateiktus susitikimuose su Savivaldybės tarybos nariais

2017 m. balandžio 10-12 d. Savivaldybės tarybos nariai susitiko su rinkėjais, atsiskaitė jiems už savo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklą 2016 metais. Visose Savivaldybės seniūnijose įvyko 11 susitikimų, jų metu gyventojai Savivaldybės tarybos nariams pateikė 96 klausimus, pageidavimus ir pasiūlymus. Į dalį jų buvo atsakyta susitikimų metu ar vėliau asmeniškai, apie kitų pageidavimų įgyvendinimo galimybes informuojame dabar.

KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪRA, REMONTAS, APŠVIETIMAS

Palomenės seniūnijos gyventojai teiravosi kada bus sutvarkytas apšvietimas Pašulių ir Beištrakio gyvenvietėse (neapšviesta pagrindinė gatvė, gyventojai taip pat skundžiasi dėl vaikų saugumo). Preliminari šių darbų atlikimo kaina apie 6 000 eurų, tačiau 2017 metų Savivaldybės biudžete lėšos šiems darbams atlikti neskirtos.

Nemaitonių gyventojai prašė išasfaltuoti kelią Klėriškės – Varkalės. Kelias Nr. 1824 „Budriškės – Varkalės“ priklauso VĮ „Kauno regiono keliams“ 2017 m. šio kelio asfaltuoti nenumatyta.

Nemaitonių seniūnijos Žostautų gyvenvietės Liepų gatvės gyventojai remontui prašė atvežti 3 automašinas žvyro (gyventojai patys atvežtu žvyru užlygintų duobes). Liepų gatvės remontui skirta žvyro. Gatvė sutvarkyta.

Gyventojai pastebėjo, kad Žostautų gyvenvietėje lūžinėja asfalto danga (gyventojai mano, kad danga buvo paklota nekokybiškai ir ją turėtų suremontuoti ją kloję statybininkai). Asfalto dangos kelias Žostautų gyvenvietėje yra valstybinės reikšmės kelias. Darbus prižiūrėjo ir kontroliavo VĮ „Kauno regiono keliai“. Seniūnija informavo įmonę apie nekokybiškai atliktus darbus.

Gyventojai prašo, kad kelyje Varkalės – Žostautai būtų pastatyti ženklai, įspėjantys apie staigius posūkius ir vingius. Nemaitonių seniūnija kreipėsi į VĮ „Kauno regiono keliai“ Kaišiadorių kelių tarnybą dėl šių ženklų pastatymo. Ženklai įspėjantys apie staigų posūkį kelyje Varkalės – Žostautai bus pastatyti.

Gyventojai skundėsi, jog labai blogai prižiūrimas kelias Pakertai – Šuoliškės, Žostautai – Kalviai. Prašė geriau remontuoti, o ateityje – išasfaltuoti. Kelias priklauso VĮ „Kauno regiono keliai.“ Prašymas dėl asfaltavimo prioriteto tvarka buvo pateiktas, tačiau lėšų iki 2020 metų nenumatyta. Kelias Nr. 1819 Pakertai – Žostautai – Kalviai priklauso VĮ „Kauno regiono keliai.“ Prašymas dėl asfaltavimo prioriteto tvarka buvo pateiktas, tačiau lėšų iki 2020 metų nenumatyta.

Nemaitonių gyventojai prašė Šoliškių ir Žostautų gyvenviečių sandūroje pastatyti šias gyvenvietes skiriančius ženklus. Nemaitonių seniūnija kreipėsi į VĮ „Kauno regiono keliai“ Kaišiadorių kelių tarnybą dėl šių ženklų pastatymo.

Kaščiukiškių gyventojai rašo kuo greičiau išasfaltuoti kelią į Kaišiadoris. Kelio Nr. 1802 Kaišiadorys – Stabintiškės – Čiobiškis atkarpą 0.68 – 4.75 siūloma įtraukti į VĮ „Kauno regiono keliai“ kelių asfaltavimo programą „Zebra“.

Gyventojai skundėsi, jog Kasčiukiškių gyvenvietės Mokyklos ir Slabados gatvėse nėra pralaidų, vanduo semia aplinkines teritorijas. Kaišiadorių apylinkės seniūnija kreipėsi į VĮ „Kauno regiono keliai“ Kaišiadorių kelių tarnybą, kad būtų padarytos nuovažos ir įrengtos pralaidos Ilgakiemio gatvėje, nes Slabados ir Mokyklos gatvės susikerta su šia gatve, kuri priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“. Jei būtų sutvarkyta Ilgakiemio g., tada galima būtų įrengti griovius ir surinkti paviršinį vandenį Mokyklos ir Slabados gatvėse. Valstybės skirtomis lėšomis melioracijai pralaidų įrengti nėra galimybės. Nauja melioracinių įrenginių statyba pagal prioritetinį darbų sąrašą negalima.

Pravieniškių gyventojai teiravosi dėl kelio asfaltavimo Stoties gatvėje. Pravieniškių k. Stoties gatvės asfalto danga įrengta 2010-2011 metais (ES struktūrinių fondų lėšomis). Seniūnija informavo, jog seniūnaičių sueigose sudarant būtinų kelių bei gatvių remonto darbų sąrašus prioriteto tvarka Stoties gatvės asfaltavimo darbai neįvardinami. Asfaltavimo darbams reikalingas tikslinis finansavimas.

Gyventojai pastebėjo, kad nėra tvarkoma aplinka prie Pravieniškių geležinkelio stoties. Teritoriją aplink Pravieniškių geležinkelio stotį prižiūri ir tvarko AB ,,Lietuvos geležinkeliai“. Apie pareiškiamus gyventojų nusiskundimus bei pageidavimus dėl šios teritorijos tvarkymo, apšvietimo ir pan. seniūnija nedelsiant informuoja (raštu, el. paštu, telefonu) AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ atsakingus darbuotojus.

Pravieniškių gyventojai prašo įrengti taką prie esamo griovio, kuris veda link Geležinkelio stoties pastato. Pėsčiųjų takelis pramintas siaurame servitutiniame ruože tarp privačių sklypų šalia atviro melioracijos griovio yra prižiūrimas (vegetaciniu periodu pjaunama žolė, esant poreikiui barstomas smėliu ir pan.). Pagal galiojančius Statybos techninius reglamentus reikalavimus pėsčiųjų takui įrengti būtinas projektas, darbams reikalingas tikslinis finansavimas. Seniūnaičių sueigose sudarant būtinų kelių bei gatvių remonto darbų sąrašus prioriteto tvarka minėto pėsčiųjų tako darbai iki šiol nebuvo įvardinami.

Gyventojai klausia kodėl asfaltuojamas kelias Bačkonys – Žiežmariai, o ne Bačkonys – Liutonys. Šis kelias Nr. 1816 Liutonys – Žiežmariai – Dovainonys priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“ ir kurias atkarpas asfaltuoti priima sprendimą Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD). Kelio Liutonys – Žežmariai – Dovainonys atkarpos nuo Liutonių iki Bačkonių asfaltavimas (3.4 km ruožas) yra įtrauktas į LADK asfaltuotinų žvyrkelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų (programa „Zebra“) atranką pirmu numeriu savivaldybės teritorijoje (2017/2020 m laikotarpyje). Šiam LAKD reitingavimui pritarė Savivaldybės taryba 2017-05-25 posėdyje. Tikėtina, kad šie darbai bus pradėti dar šiais metais. Ruožo Bačkonys – Žiežmariai asfaltavimo darbai (pagal LAKD sprendimą) turėtų būti pradėti šiais metais. Pažymime, kad savivaldybės į valstybinės reikšmės kelių darbų planavimą yra įtraukiamos tik nuo š. m. sausio 1-os dienos. Todėl ankstesniems LAKD sprendimams Savivaldybė įtakos neturėjo.

Liutonių gyventojai skundėsi dėl prasto gatvių apšvietimo. Apšvietimo projektas yra parengtas, tačiau nėra skirta lėšų šio projekto įgyvendinimui.

Gyventojai skundėsi dėl blogos Stasiūnai – Vladikiškės kelio būklės. Kiekvienais metais šis kelias yra remontuojamas. 2017 metais rengiamas šio kelio kapitalinio remonto projektas. 2018 metais siūlysime įtraukti šio kelio kapitalinio remonto darbus į tikslinį kelių sąrašą, finansuojamą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų.

Stasiūnų gyventojai teiravosi kodėl neasfaltuojama likusi Miško gatvės dalis. Parengto gatvės išasfaltavimo projekto sąmatinė vertė didelė, šiuo metu šiems darbams atlikti neužtenka lėšų.

Stasiūnų gyventojai skundėsi dėl blogos Parko g. būklės. Kelio įdubos šioje gatvėje remontuojamos kiekvienais metais, šiais metais šie darbai taip pat atlikti.

Gyventojai prašė įrengti stogines autobusų stotelėse Stasiūnuose, nes vaikai ilgai laukia autobusų (2 stogines). Kelias priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“. Seniūnija yra pateikusi prašymą prioriteto tvarka įrengti stogines.

Antakalnio gyventojai prašo nutiesti šaligatvį link autostrados, nes labai didelis automobiliu judėjimas kelia pavojų pėstiesiems ir ypač vaikams. Dėl tako (šaligatvio) įrengimo daugelį metų kreipiamasi į VĮ „Kauno regiono keliai“. Pėsčiųjų tako (šaligatvio) įrengimui būtinas techninis projektas, darbams atlikti reikės tikslinio finansavimo. Rumšiškių seniūnė informavo, jog seniūnaičių sueigose sudarant būtinų kelių bei gatvių remonto darbų sąrašus prioriteto tvarka šie darbai iki šiol nebuvo įvardinami.

Rumšiškių gyventojai prašo asfaltuoti gatves ir tiesti šaligatvius Ąžuolų, Vytauto, Aisčio gatvėse. Ąžuolų bei J. Aisčio gatvių remonto techniniai projektai paruošti, darbams atlikti reikalingos tikslinės lėšos. Vytauto gatvės remontui reikalingas projektas ir lėšos. Seniūnaičių sueigose sudarant būtinų kelių bei gatvių remonto darbų sąrašą prioriteto tvarka šie darbai 2017 m. įvardinti vieni pirmųjų, tačiau dėl sumažėjusio finansavimo savivaldybei, finansavimas šiems objektams, kurių sąmatos yra didelės, neskirtas.

Rumšiškių gyventojai teiravosi ar gali gyventojai savo lėšomis tvarkyti elektros apšvietimo, gatvių remonto (esančio savivaldybės balanse) darbus ir po remonto sutaupytos lėšas (dėl ekonomiškesnio apšvietimo) skiriant gyvenvietės kitų komunaliniu klausimu sprendimui. Gatvių apšvietimo tinklus, kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbus gyventojai galėtų finansuoti skirdami nuosavas lėšas pagal LR paramos labdaros įstatymą, arba sudarydami sutartį su savivaldybės administracija dėl kelių, apšvietimo įrengimo arba priežiūros darbų finansavimo. Tačiau nėra Savivaldybės tarybos patvirtintos tvarkos dėl bendradarbiavimo, jungtinės veiklos ar kt. sudarymo. Šios tvarkos projektą Ūkio plėtros skyrius parengs iki š. m. spalio 30 d. ir apsvarsčius teiks Savivaldybės tarybai tvirtinti.

Paparčių gyventojai klausia dėl Lauko, Vienuolyno gatvių asfaltavimo. Nėra paruošti šių gatvių kapitalinio remonto (asfaltavimo) techniniai projektai. 2017 m. šie darbai buvo įtraukti į kelių priežiūros paraišką, tačiau dėl sumažinto finansavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos šiems darbams lėšos nebuvo skirtos.

Dainavėlės k. gyventojai teiravosi dėl kelio asfaltavimo, Dainavos k. Dvaro g. asfaltavimo arba automobilių svorio ribojimo. Kelias per Dainavėlės kaimą priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“. 2015 m. buvo paruoštas Dainavos k. Dvaro g. kapitalinio remonto techninis projektas. 2016 m. buvo atlikta projekto techninė ekspertizė. Dėl savivaldybei sumažinto finansavimo kelių priežiūrai 2017 m. asfaltavimui lėšos nebuvo skirtos. Darbai bus atliekami gavus papildomą finansavimą iš Kelių direkcijos 2017-2018 metais. Greitis Dvaro gatve apribotas iki 40 km/val. riboti automobilių svorio nėra reikalo.

Kaišiadorių gyventojai prašo sutvarkyti Vytauto Didžiojo g., Vilniaus g. lietaus nuotekų tinklus. Pagal galimybes lietaus nuotekų tinklai Vytauto Didžiojo g. yra sutvarkyti. Dėl lėšų stokos šioje miesto dalyje nėra išspręstas lietaus nuotekų tvarkymo klausimas. ES lėšos skiriamos miestams tik nuo 20 000 gyventojų.

Kaišiadorių gyventojai prašo apšviesti pėsčiųjų taką prie Gedimino g. 86 namo. 2017 m. finansavimas nenumatytas. Šiuo metu UAB Kaišiadorių butų ūkis rengia apšvietimo schemą, ir kai parengs sąmatą, suderins su ESO bei gaus sąlygas elektros galios didinimui, bus teikiama paraiška lėšų skyrimui bei darbų vykdymui. Apšvietimui įrengti bus naudojamos demontuotos atramos. Darbus planuojama vykdyti pirmajame 2018 m. pusmetyje.

Gyventojai pageidauja, kad būtų apribotas automobilių eismas pėsčiųjų taku einančiu link Kaišiadorių karių kapinių ir tame take pastatytas gelžbetoninis suolas. Asfaltuoto keliuko paskirtis yra pėsčiųjų dviračių takas. Šiuo metu juo pasinaudoja specialiosios transporto priemonės renginių, kurie vyksta Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro stadione. Renginių metu leidžiama pastatyti tik dalyvių lengvąjį transportą. Seniūnija įpareigota pastatyti gelžbetoninį suoliuką. Planuojama pastatyti 2018 m.

Žiežmarių gyventoja prašo iškelti ant šaligatvių esančių stulpus Vilniaus gatvėje. Šie darbai nenumatyti. Orinę elektros perdavimo liniją privalo iškelti ESO savo lėšomis.

Prašo sutvarkyti lietaus nuotekas Lauko gatvėje ir gatvę išasfaltuoti. Gatvės asfaltavimo darbus numatyta pradėti 2017 metais.

Žiežmarių gyventojai prašo užbaigti Vilniaus gatvės tvarkymą. 2018 m. bus rengiamas techninis projektas šaligatviui įrengti likusioje Vilniaus g. atkarpoje.

Žiežmarių gyventojai teiravosi, kodėl autobusai nevažiuoja Kauno gatve ir nėra net autobusų sustojimo stotelės. Autobusų stotis yra Kauno g. Autobusų maršrutus parenka SĮ „Kaišiadorių paslaugos“.

Žiežmarių gyventojai prašo įrengti pėsčiųjų perėjas Kauno g., Vytauto g. ir prie bažnyčios. Buvo kreiptasi į VĮ „Kauno regiono keliai“, tačiau jie nurodė, kad šiems darbams atlikti lėšos nenumatytos. Bus vykdoma stebėsena ir ataskaita apie prašomų objektų įrengimo galimybes teiksime VĮ „Kauno regiono keliai“.

Žiežmarių gyventojai teiraujasi kodėl žiemą nevalomas sniegas Gagarino, Jubiliejinėje ir Lauko gatvėse. Visos Žiežmarių gatvės valomos. Tiesiog, iškritus sniegui, pirmiausia valomos intensyviausio eismo gatvės, o paskui mažesnės gatvės.

Žiežmarių gyventojai prašo sutvarkyti Vytauto gatvės šaligatvius. Vytauto g. nutiestas naujas šaligatvis (pritrūkus lėšų darbai nebaigti). Gavus lėšų bus užbaigta likusi beveik 200 metrų ilgio atkarpa.

Žiežmarių gyventojai prašo atnaujinti Kranto g. arba įrengti atskira įvažiavimą į nuotekų valyklą. Kranto g. kaip ir kitos Žiežmarių gatvės remontuojama kiekvienais metais užtaisant asfalte atsirandančias duobes. Naujam įvažiavimui įrengti nėra finansinių galimybių.

Žiežmarių gyventojai prašo asfaltuoti Vasario 16-osios gatvę. 2017 – 2018 m. gatvių remonto darbų plane šie darbai nenumatyti.

Žiežmarių gyventojai prašo sutvarkyti šaligatvius Žaslių g. ir įrengti šaligatvius abiejose Kauno g. pusėse. 2017 m. buvo numatyta atnaujinti šaligatvį Žaslių g., bet sumažinus skiriamas lėšas, šis darbas nebus atliekamas. Įrengti šaligatvį abiejose Kauno g. pusėse neplanuojama.

Mikalaučiškių gyventojai pastebėjo, kad nuo Savarinės iki Padalių kelias apaugęs šakomis. Šis kelias priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“ jie jį prižiūri ir tvarko.

Mikalaučiškių gyventojai skundėsi dėl vandens kokybės – vanduo nenugeležintas, dėl kanalizacijos įvedimo. 2018 metais Mikalauciškių kaime numatyta įrengti naują artezinį gręžinį ir vandens gerinimo įrenginius. Dėl lėšų trūkumo nuotekų tinklų įrengimas nenumatytas.

Mikalaučiškių gyventojai teiravosi dėl Neries, Skarbo gatvių apšvietimo. Neries g. didžioji dalis yra apšviesta, o Skarbo g. apšvietimas bus įtrauktas į Žaslių seniūnijos planuojamų apšviesti gatvių sąrašą.

Mikalaučiškių gyventojai klausia kodėl neskiriami pinigai seniūnijų kelių priežiūrai. Kauno regiono keliams priklausantis kelias turi pavojingą posūkį. Siūlo žiemos sezono metu bent jau palikti smėlio krūveles. Seniūnijų kelių priežiūrai yra skiriamas finansavimas, bet jo nepakanka, kad kokybiškai būtų sutvarkyti visi defektai atsiradę po žiemos.

Kruonio gyventojai pastebėjo, kad per vėlai pavasarį greideriuojami keliai. Keliai pradedami greideriuoti atsižvelgiant į oro sąlygas, jei kelio danga yra šlapia, joje telkšo balos ir pan. kelio danga pradedama greideriuoti vėliau.

Gyventojai prašo pašalinti krūmus kelio Kovaičiai – Žiežmariai dalyje, kuri yra Žiežmarių apylinkės seniūnijos teritorijoje. Birželio mėnesį Kruonio seniūnija pašalino jos teritorijoje esančius krūmus. Kovaičių kelyje yra vykdomi elektros tiesimo darbai ir darbus atliekančios sunkiasvorės transporto priemonės gadina kelią. Rangovai planuoja artimiausiu metu suremontuoti sugadintą kelio dangą.

Mikalaučiškių gyventojai pastebėjo, kad pagrindinis kelias yra nepažymėtas kuoliukais, ypač pavojingas ties posūkiais.Šis kelias priklauso VĮ „Kauno regiono keliai“ jie jį prižiūri ir tvarko.

INFRASTRUKTŪRA

Kasčiukiškių gyventojai skundėsi prasta geriamojo vandens kokybe, taip pat dėlto, kad nėra nugeležinimo įrenginių, seni vandentiekio vamzdžiai, senos ir neatnaujinamos trasos. 2018 metais Kasčiukiškių vandenvietėje numatyta įrengti naują artezinį gręžinį ir vandens gerinimo įrenginius. Dėl lėšų stokos tinklų renovacija, rekonstrukcija ar nauja statyba nenumatyta.

Pravieniškių gyventojai klausia dėl vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginių I Pravieniškėse. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2016-09-29 sprendimu Nr. V17-271 pritarė rezerviniams projektams „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pravieniškių I kaime, Kaišiadorių r. sav.“ ir „Nuotekų valymo įrenginių statyba Pravieniškių I kaime, Kaišiadorių r. sav.“ Siekiant pretenduoti gauti ES struktūrinių fondų lėšas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, reikalingos garantijos, kad prie jų prisijungs ne mažiau kaip 95 proc. gyventojų (nepasiekus šio rodiklio traktuojama, kad lėšos panaudotos netinkamai). Kadangi tik dalis gyventojų parašais patvirtino, jog įsipareigoja prisijungti prie būsimo vandentiekio ir nuotekų tinklų, naujų tinklų statyba nenumatyta. Be to, žemės sklypui, kuriame pagal bendrąjį planą numatyta įrengti nuotekų valyklą, taikomi apribojimai – 5 metus draudžiama keisti naudojimo paskirtį.

Gyventojai pastebėjo, jog nėra išspręstas Pravieniškių kapinių įrengimo klausimas. Dabar numatyta naujų kapinių vieta netenkina dėl anksčiau ten buvusių fermų. Pravieniškių kapinės yra numatytos Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano sprendiniuose, kuris 2016-10-27 Tarybos sprendimu Nr. V17-279 yra pripažintas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalimi. Šiuo metu yra vykdomos Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo procedūros (vyksta viešieji pirkimai keitimo paslaugos rengėjui nustatyti), kurių metu bus galima teikti pasiūlymus dėl naujos kapinių vietos Pravieniškėse.

Gyventojai informavo, kad yra netvarkomas melioracijos griovys, esantis Pravieniškėse į kurį kai kurie gyventojai leidžia nuotekas. Minimas griovys buvo išvalytas 2014 metais. Gyventojai turėtų sudaryti sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“ dėl buitinių nuotekų utilizavimo.

Panaikinus Žiežmarių kultūros centro Liutonių skyrių, iškilo grėsmė pastato priežiūrai. Gyventojai klausia kas bus daroma su šiuo pastatu ir jame veikiančiu sveikatos priežiūros punktu. Pastatas perduotas patikėjimo teise valdyti Žiežmarių apylinkės seniūnijai, seniūnas organizuoja pastato priežiūrą, bus pakeisti langai ir durys, renovuota šildymo sistema. Sveikatos priežiūros punkto artimiausioje ateityje nenumatoma uždaryti.

Stasiūnų gyventojai skundžiasi, kad seni medžiai, esantys prie pastatų ir tvenkinio, kelia grėsmę turtui ir gyventojams. Medžiai, žemės sklypas ir pastatai priklauso privačiam asmeniui. Dėl teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymo, savininkė yra raštu įspėta du kartus. Pakartotinis priminimas išsiųstas 2017-05-10. Dalis medžių sutvarkyta.

Dovainonių gyventojai informavo, jog pavojų kelia griūvantis, nebaigtas statyti daugiabutis namas, kurio savininkai nesitvarko. Butų savininkai yra įspėti, tačiau nurodymų nevykdo. Iki 2017-06-15 buvo surašyti reikalavimai dėl pavojingų konstrukcijų deformacijų likvidavimo ir statybvietės aptvėrimo.

Dovainonių gyventojai skundžiasi dėl nemalonaus kvapo sklindančio iš nuotekų valyklos. Nuotekų valykla yra privati, veikianti legaliai. Informaciją perduosime Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių agentūrai, kad ištirtų situaciją.

Antakalnio gyventojai klausia kas bus daroma su mokyklos pastatu, kaip jis bus įveiklintas. Antakalnio mokyklos patalpose (dalyje 1-ojo aukšto ir visame antrame aukšte) planuojama įrengti Krizių įveikimo centrą, kuriame bus teikiamos socialinės paslaugos krizių ištiktoms šeimoms bei kitais atvejais (smurto, gaisro atveju netekus būsto ar pan.). Dalyje pastato veiks vaikų darželis.

Antakalnio gyventojai prašo įrengti suoliuką prie bendruomenės namų. Prašymas aptartas su Antakalnio seniūnaite, jos pritarimu suoliuką įrengs Rumšiškių seniūnija.

Rumšiškių gyventojai skundėsi, jog vykdant vandentiekio ir kanalizacijos tinklu tiesimą bei atliekant statybos darbus buvo sugadintas drenažo tinklas ir daugelyje vietų padidėjo vandens sankaupos dėl vandens nenutekėjimo. Vandentiekio – kanalizacijos tinklų tiesimas buvo vykdomas pagal suderintus techninius projektus, nekenkiant kitiems tinklams. Galimai sugadinti drenažo tinklai nėra seniūnijos (savivaldybės) turtas, manytina, kad tai savavališkai įrengtos konstrukcijos. Rumšiškių miestelio drenažo tinklai nėra apskaitomi (nurašyti), problemos gilėja, sprendimui reikalingas projektas ir tikslinis finansavimas. Melioracinės sistemos gyvenvietėse nusidėvėję ir daugelis jų nurašytos arba sugadintos užstatytais statiniais. Pagal turimas lėšas ir prioritetinius darbus gyvenvietėse tvarkome avarinius gedimus, juos suderinus su Valstybės žemės fondu. Lietaus nuotekos melioratoriams nepriskirtos. Atliekant darbus melioracijos tinklai sugadinti nebuvo. Jei manoma priešingai, siūlome kreiptis į teismą.

Gyventojai teiravosi dėl Lietuvos geležinkeliams priklausančio pėsčiųjų tilto, jo valymo žiemos metu. Taip pat prašo patikrinti paties tilto būklę. Kaišiadorių miesto seniūnija raštu kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialą Kauno geležinkelių infrastruktūrą ir pareikalavo vykdyti pėsčiųjų tilto virš geležinkelio priežiūrą žiemos metu.

Kaišiadorių miesto Senamiesčio bendruomenė prašo spręsti paviršinio vandens nuvedimo klausimą. Nėra galimybės miestams, kuriuose mažiau kaip 20 tūkst. gyventojų gauti ES lėšų ir dalyvauti projekte „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. ES struktūrinių fondų lėšos paviršinio vandens tvarkymui miestams, kuriuose gyvena mažiau kaip 20000 gyventojų neskiriamos. Nuosavų lėšų minėtų darbų atlikimui nėra.

Gyventojai prašo numatyti galimybes statyti prekybos centrą ar vaistinę senamiestyje Kaišiadoryse. Prekybos centrą ar vaistinę galima statyti Kaišiadorių miesto teritorijos bendrajame plane bei Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje specialiajame plane (dėl prekybos centro) numatytose vietose kitos paskirties komercinės paskirties objektų teritorijų žemės sklypuose. Prekybos centrus ir/ar vaistines stato privatus verslas. Taip pat papildomai informuojame, kad šiuo metu yra vykdomos Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo procedūros (vyksta viešieji pirkimai keitimo paslaugos rengėjui parinkti), kurių metu bus galima teikti pasiūlymus dėl kitų komercinės paskirties objektų statybos vietų (nei numato šiuo metu galiojantis miesto bendrasis planas).

Gyventojai teiravosi – jeigu privatus asmuo nesitvarko teritorijos ar gali teritoriją sutvarkyti savivaldybė ir išlaidas prisiteisti iš savininko. Negali. Nesitvarkančius asmenis galima bausti pagal Administracinių nusižengimų kodekso 366 str.

Prašo įrengti skelbimų lentą Kaišiadorių mieste Lomenos kvartale, prie buvusios „Maxima“ parduotuvės Kaišiadoryse. Artimiausiu metu Kaišiadorių miesto seniūnija skelbimų lentą prie buvusios „Maxima“ parduotuvės įrengs. Birželio mėnesį įvykdytas viešasis pirkimas 3 skelbimų lentoms įrengti – viena jų bus įrengta Lomenos kvartale. Darbus vykdys R.Suslavičiaus įmonė iki 2017 m. liepos 28 d.

Žiežmarių gyventojai prašo spręsti blogų kvapų problemą pievoje prie Kultūros centro (dėl nuotekų). Iki 2017 metų liepos 1 d. esamą buitinių nuotekų septiką UAB „Kaišiadorių vandenys“ prijungs prie centralizuotų nuotekų tinklų. Kvapų problemos neliks.

Žiežmarių gyventojai prašo Kauno g. įrengti lietaus kanalizaciją. Kauno g. yra regioninio kelio tąsa. Ją prižiūri VĮ „Kauno regiono keliai“.

Žiežmarių gyventojai prašo tvarkyti 3 MSV kvartale esančius tvenkinius. Dėl finansuojamų prioritetinių aplinkos apsaugos priemonių ir lėšų stokos valyti šių tvenkinių 2017 m. nenumatome. ES lėšomis valyti neturime galimybių, kadangi tokie objektai šiame etape nefinansuojami. Du tvenkinius per akciją „Darom“ tvarkė Žiežmarių bendruomenė.

Žiežmarių gyventojai prašo spręsti lietaus nuotekų prie gimnazijos problemą, nes dažnai užsikemša. Šiuo metu prie Žiežmarių gimnazijos atliekami archeologiniai tyrinėjimai, kurie reikalingi parengto lietaus nuotekų tinklų projekto derinimui bei statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 2017 m. lėšos statybos darbams nenumatytos.

Prašoma įrengti apšvietimą prie naujos sankryžos Kauno g. 2017 m. lėšos įrengti apšvietimą nenumatytos.

Žiežmarių gyventojai MSV kvartale prašo įrengti žaidimų aikštele vaikams. Planuojama įrengti žaidimų aikštelę vaikams.

Talpūnų gyventojai teiraujasi dėl nuotekų valymo įrenginių daugiabučiams. Skundžiasi, jog labai brangus išvežimas (Elektrėnuose pigesnis). Prašo sumažinti išvežimo kainą ir prisidėti finansiškai prie įrenginių pastatymo. 2017-06-29 Savivaldybės taryba nusprendė vykdyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos darbus Guronių -Talpūnų gyvenvietėse panaudojant ES lėšas. Guronių ir Talpūnų kaimuose bus pakloti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. Po projekto įgyvendinimo rūpintis nuotekų išvežimu nereiks.

Talpūnų gyventojų teigimu geriamas vanduo pavojingas gyvybei ir maisto ruošimui yra netinkamas. Talpūnų gyvenvietei tiekiamas vanduo atitinka visus privalomus higienos normų reikalavimus. Vandenyje yra padidintas bendrosios geležies kiekis, kuris sveikatai nepavojingas ir nekenksmingas. Nepaisant to gyvenvietėje 2018 metais numatyta išgręžti naują artezinį gręžinį ir pastatyti vandens nugeležinimo įrenginius.

Siūloma Budelių piliakalnyje (Mikalaučiškėse) padaryti 1 km. pėsčiųjų – dviračių taką. Kaišiadorių rajono savivaldybei skirta 146641 Eur ES lėšų dviračių takams įrengti, projektai yra patvirtinti. Daugiau ES lėšų pėsčiųjų – dviračių takų įrengimui nenumatyta.

Kruonio gyventojai prašo apgenėti medžius Anglininkų kapuose. Leidimas medžių genėjimui išduotas, medžiai bus nugenėti, jai liks lėšų po avarinių medžių kirtimo.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pravieniškėse individualių gyvenamųjų namų gyventojai prašo visų rūšių atliekoms skirtų rūšiavimo konteinerių. 2017-2018 metais planuojame nemokamai aprūpinti visus gyvenamuosius namų kvartalus pakuočių atliekų surinkimo konteineriais.

Dovainonių gyventojai skundėsi, jog neturi kur priduoti stambių žemės ūkio technikos padangų. Savivaldybės administracijai nėra priskirta kompetencija tvarkyti ūkininkų (fizinių ar juridinių asmenų) stambių padangų atliekas. Tai atliekų (padangų) turėtojo pareiga. Rinkoje yra nemažai padangų atliekų tvarkytojų.Seniūnai oraganizuoja stambiagabaričių atliekų išvežimą seniūnijose.

Dovainonių ir Rumšiškių gyventojai skundžiasi blogu, nesavalaikiu stambiagabaričių atliekų išvežimu. Problema kyla stambiagabarites atliekas vežant tik antrąjį metų ketvirtį, kada keičiamos padangos. Dėl didelio kiekio atliekų įmonė nespėja sutvarkyti atliekų per 1 darbo dieną. Paslaugos teikėjas informuotas dėl paslaugų teikimo kokybės gerinimo.

Rumšiškių gyventojai pastebėjo, jog nėra pakankamai stiklo atliekų konteinerių. „Varpo“ tipo stiklo pakuotės konteinerių Rumšiškių miestelyje yra 5 vnt. Pagal gyventojų skaičių pilnai atitinka numatytus reikalavimus. Privačių namų valdoms bus išdalinti individualūs stiklo rūšiavimo konteineriai.

Žiežmarių gyventojai prašo spręsti šakų, žolės deginimo problemas buvusios sodininkystės ūkio teritorijoje. Šakų ir žolės deginimas miesto teritorijoje yra draudžiamas, nustačius šį faktą, baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

SOCIALINIAI , ŠVIETIMO KLAUSIMAI

Palomenės seniūnijos gyventojai siūlo nupirkti senus namus, kuriuose niekas negyvena ir leisti gyventi jaunoms šeimoms. Senų namų Kaišiadorių rajono savivaldybė neperka, nes jie neatitinka sanitarinių ir higienos reikalavimų. Jaunos šeimos gali pasinaudoti lengvatiniais kreditais ir pačios įsigyti nekilnojamąjį turtą. Dėl lengvatinių kreditų jaunoms šeimoms konsultuoja Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Dovilė Visockienė, tel. 8346 20476, 213 kab.

Siūlo Zūbiškių mokyklos antrame aukšte įrengti socialinius būstus (šiuo metu yra viena gyventoja neturinti gyvenamosios vietos, auginanti tris vaikus ir apgyvendinta Paparčių globos namuose). Zūbiškių mokyklos pastato antras aukštas Savivaldybės tarybos sprendimu yra įtrauktas Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą ir šiuo metu parduodamas. Zūbiškių mokyklos paskirtis neatitinka gyvenamosios paskirties. Reikalingas techninis projektas paskirties pakeitimui.

Palomenės gyventojai siūlo Romato durpyno gyvenamajame name įrengti socialinius būstus. Socialinius būstus galima įrenginėti tik Savivaldybei nuosavybės teis priklausančiame turte. Romato durpyno namas Kaišiadorių rajono savivaldybei nepriklauso.

Prašo nupirkti nedidelį autobusą Žiežmarių kultūros centrui. Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginiame plane yra priemonė „Atnaujinti kultūros įstaigų transporto parką“ (2.3.1.2), kurioje planuojama iki 2020 m. nupirkti transporto priemones kultūros įstaigoms. Tačiau ir neturint atskiros transporto priemonės sudaromos sąlygos kultūros centro kolektyvams dalyvauti svarbiuose renginiuose.

Klausia ar toliau veiks mokyklos pastate esantis vaikų darželis Antakalnyje. Vaikų darželis buvusios Antakalnio mokyklos pastate veiks ir toliau.

Prašo skirti kultūros darbuotojo etatą Antakalnyje. Antakalnio gyvenvietėje veikia Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skyrius – Antakalnio biblioteka. Kultūros centrams Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi aptarnavimo teritorijas. Antakalnio gyvenvietę aptarnauja Kaišiadorių kultūros centras. Šių įstaigų darbuotojai bendradarbiauja ir organizuoja įvairias kultūrines veiklas. Be to Antakalnio gyvenvietė yra arti Kaišiadorių miesto. Manome, kad papildomi etatai nėra reikalingi.

Klausia dėl statomos sporto salės įrangos (kokia įranga bus sporto salėje) Rumšiškių A. Baranausko gimnazijoje. Statybos rangos sutartyje įrangos pirkimas ir montavimas nenumatytas. Skirtos lėšos, krepšinio bei tinklinio įrangą komplektuoja mokykla.

Paparčių gyventoja klausia ar būtų galimybė skalbimo (mokamas) paslaugas teikti ne tik socialinės rizikos šeimoms (ypač vasarą kai šulinyje pritrūksta vandens). Galimybė yra, asmuo turi kreiptis į Paparčių seniūniją, kur specialistas socialiniam darbui nustatys ar asmeniui (šeimai) yra poreikis šioms (skalbimo) paslaugoms.

Klausia ar vienkartinės kompensacijos (už dėl kiaulių maro paskerstas kiaules) įtraukiamos į bendras pajamas norint gauti socialines išmokas, kompensacijas ir kt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 12 punktu, vienkartinės išmokos į visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamas pajamas neįskaitomos.

Klausia dėl bibliotekos Mikalaučiškėse. Panaikintas kūriko etatas, bibliotekininko etatas 0,25. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V1E-88 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo biudžetinėje įstaigoje Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ nustatytas toks didžiausias leistinas pareigybių skaičius: 1. nuo 2017 m. sausio 1 d iki 2017 m. kovo 31 d. – 47,75 pareigybės; 2. nuo 2017 m. balandžio 1 d. – 45,35 pareigybės. Nuo balandžio 1 d. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 2,4 etato. Mikalaučiškių bibliotekoje buvo sumažinta 0,25 kūriko etato (bibliotekos pastato dalies plotas 38 kv. m, kita pastato dalis (68 kv, m) priklauso bendruomenei). Šiuo metu Mikalaučiškių bibliotekoje yra šios pareigybės: bibliotekininkas– 0,5 etato; kūrikas (sezoninis) – 0,25 etato; valytojas – 0,25 etato.

Gyventojai skundėsi, kad mokykla – darželis „Rugelis“ susirenka vaikus iš Žaslių sen. (Guronių, Mikalaučiškių, Stabintiškių). Jeigu mokykloje-darželyje yra laisvų vietų vaikai gali jį lankyti ir iš nepriskirtų aptarnavimo teritorijų. Įstaigą renkasi tėvai. Jeigu laisvų vietų nebūtų, tai pirmiausiai priimami iš mokyklos-darželio aptarnavimo teritorijos.

Žaslių pagrindinei mokyklai reikia naujo autobusiuko, nes paskutinį kartą mokykla gavo 2007 m. Mokykliniai autobusai skiriami pagal Švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką ir kriterijus. Žaslių pagrindinė mokykla kol kas neatitinką reikalaujamų kriterijų ir autobusas skiriamas nebus.

Žasliuose mokykla norėtų įkurti priešmokyklinę grupę. Žaslių pagrindinėje mokykloje yra įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė.

KITI KLAUSIMAI

Bendorėlių, Dūdiškių, Nemaitonių ir Žirgaičių kaimų gyventojai skundėsi bebrų daroma žala ir siūlė juos aktyviai medžioti. Yra informuotas toje teritorijoje veikiantis medžiotojų būrelis dėl didelės bebrų populiacijos. Rugpjūčio mėnesį, kaip bus galima ardyti bebravietes jos pagal galimybes bus ardomos. Panaudojant Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos lėšas.

Pravieniškių gyventojai prašo nustatyti tvarką dėl nuteistųjų judėjimo ir elgesio gyvenvietės teritorijoje. Tai ne savivaldybės kompetencija. Bausmių vykdymo kodekso 91 str. 2 d. reglamentuota: Nuteistųjų išvykimo už atviros kolonijos teritorijos ribų ir išvykų į namus tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės. Apie nuteistojo išvykas į namus pranešama vietovės, į kurią vykstama, teritorinei policijos įstaigai.

Dalies Pravieniškių gyventojų netenkina numatyta paminklo statymo vieta genocido aukoms. Informacija apie paruoštą visuomeninės paskirties žemės sklypo, esančio Rumšiškių g., Pravieniškių k., sutvarkymo projektą buvo viešinama savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijos informacinėse lentose, gyventojai supažindinami su techniniu projektu seniūnijos patalpose darbo valandomis. Visi susipažinę numatomus darbus vertina teigiamai. Manome, kad nuomonių įvairovė – vienas ryškiausių laisvos demokratinės visuomenės požymių. Svarstytini visi pageidavimai bei siūlymai, bet priimant sprendimus privalome atsižvelgti į daugumos nuomonę.

Gedimino g. 129 daugiabučio namo gyventojai klausia dėl galimybės už šilumos energiją mokėti ne pagal buto kvadratūrą, o pagal sunaudotą galią. Už suvartotą šilumos energiją butų savininkai atsiskaito pagal jų pasirinktą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą šilumos paskirstymo būdą. Pageidaujant mokėti pagal buto suvartotą šilumos kiekį, reikalinga pertvarkyti visą daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistemą, įrengiant kiekviename bute atskirą šilumos apskaitą. Gyventojai turėtų kreiptis į Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių, darbus finansuojant butų savininkams.

Klausia ar yra numatyta kokia galimybė patekti į butą ir patikrinti ar gyventojas nėra prisijungęs papildomų ir nelegalių šilumos pajėgumų. Šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojas gali patekti į butą atlikti bendros inžinerinės įrangos apžiūrą, pagal Šilumos įstatymo, Šilumos tiekimo ir vartojimo bei butų savininkų ir paslaugos teikėjo tarpusavio sutarties nuostatas.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto