Dėl Afrikinio kiaulių maro Kaišiadorių rajono savivaldybėje turi būti išskerstos kiaulės

Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja dėl apribojimo priemonių taikymo Afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje (pagal VMVT direktoriaus įsakymą Nr. B1-653, 2016-08-12) ir nurodo:

  1. Neįvežti kiaulių į kiaulių bandą ir neišvežti kiaulių iš kiaulių bandos.
  2. Nedelsiant pranešti Kaišiadorių valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) apie kiaulių sergamumą ir gaištamumą.
  3. Be atskiro Kaišiadorių VMVT leidimo iš kiaulių bandos neišvežti kiaulių gaišenų.
  4. Prie patalpų, kuriose laikomos kiaulės, įėjimų ir išėjimų įrengti ir nuolat pildyti dezinfekcinius kilimėlius, naudojant tik autorizuotus biocidus veikiančius prieš AKM virusą.
  5. Neleisti į kiaulių laikymo vietą pašalinių asmenų bei transporto priemonių.
  6. Kontroliuoti, kad visi asmenys, įeinantys ir išeinantys iš pastatų, kuriuose laikomos kiaulės laikytųsi nustatytų higienos reikalavimų, kad neišplatintų Afrikinio kiaulių maro viruso, o visos iš kiaulių laikymo vietos išvykstančios transporto priemonės turi būti dezinfekuotos.
  7. Laikomas kiaules paskersti iki 2016 m. rugsėjo 25 d.
  8. Apie kiaulių skerdimą ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoti Kaišiadorių VMVT (8 346 54219, 8 346 51274) arba privatų veterinarijos gydytoją (S. Tubutis 8 613 92314, J. Klimas 8 614 30654, J. Mikalauskas 8 611 58243, S. Pakalniškis 8 698 12163, A. Petrauskas 8 687 73102).
  9. Paskerdus kiaules savo reikmėms pateikti Kaišiadorių VMVT arba įgaliotajam veterinarijos gydytojui paskerstų kiaulių kraują ir organus (blužnis, inkstas, antrykliniai arba žarnų pasaito limfiniai mazgai), kiaulių skerdeną naudoti tik gavus neigiamus AKM tyrimų rezultatus.
  10. Paskerdus kiaules savo reikmėms dėl kompensacijų kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių.

Kaišiadorių VMVT inf.