Dėl piniginės socialinės paramos Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Ukrainiečiai, kurie jau yra gavę leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir gyvena Kaišiadorių rajono savivaldybėje, gali kreiptis dėl socialinės pašalpos, būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų (toliau – piniginė socialinė parama).

Vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys dėl piniginės socialinės paramos iki einamojo mėnesio 20 dienos imtinai kreipiasi:

  • Kaišiadorių miesto seniūnijos gyventojai – į Kaišiadorių miesto seniūniją arba į Socialinės paramos skyrių (118 kab.), adresu: Katedros g. 4, Kaišiadorys;
  • kitų seniūnijų gyventojai – į seniūnijas pagal gyvenamąją vietą.

     Koks socialinės pašalpos dydis?

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro:

  • skirtumą tarp 1,4 VRP dydžio (180,60 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
  • skirtumą tarp 1,2 VRP dydžio (154,80 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;
  • skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio (141,90 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:

  • pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio (141,90 Eur) vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
  • antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 90 procentų skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio (141,90 Eur) vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
  • trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio (141,90 Eur) vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Smulkesnė informacija teikiama mob. 8 618 65 390, el. p. soc.parama@kaisiadorys.lt.

Smulkesnę informaciją apie piniginę socialinę paramą Kaišiadorių rajono savivaldybėje galite rastihttps://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/socialine-parama/pinigine-socialine-parama/1779

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiama informacija:

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-karo-siaubo-pabegusiems-ukrainieciams-socialine-parama