Gera žinia norintiems gauti kompensaciją dėl kietojo kuro: nebereikės pateikti išlaidas patvirtinančių dokumentų

Kaišiadorių rajono savivaldybė informuoja, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2018 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. V17-258 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Šiame apraše neliko punkto, kuriuo asmenys, besikreipiantys dėl kietojo kuro kompensacijos, turėjo pateikti išlaidas patvirtinančius dokumentus. Dabar galės kreiptis visi asmenys, turintys teisę į kietojo kuro kompensacijas šildymo sezono metu.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2018 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. V17-228 „Dėl kietojo kuro rūšių vidutinių kainų patvirtinimo“ patvirtino kietojo kuro rūšių vidutines kainas 2018–2019 metų šildymo sezonui būsto šildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti:

  • akmens anglių – 166 Eur (su PVM) už toną;
  • malkų – 36 Eur (su PVM) už kietmetrį;
  • durpių briketų – 97 Eur (su PVM) už toną;
  • medienos granulių/briketų – 178 Eur (su PVM) už toną.