Informacija dėl įmokų dydžių už komunalinių atliekų surinkimą Kaišiadorių rajone

Gavę gyventojų klausimų dėl komunalinių atliekų išvežimo mokesčio pasikeitimo, SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ pakartotinai pateikia informaciją dėl nuo kovo 1 d. pasikeitusių įmokų dydžių už komunalinių atliekų surinkimą Kaišiadorių rajone. Paskutinį kartą Kaišiadorių rajono savivaldybėje įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą buvo nustatyta Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. V17E-89 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo“.

Svarbiausios priežastys, įtakojusios kainų kėlimą:

  • 2020 m. balandžio 30 d. galiojo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro nustatytas komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainis, kuris buvo 62,81 € (be PVM už 1 t), o nuo 2024 m. sausio 1 d. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. 23-6-1 buvo patvirtintas mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainis – 106,64 € (be PVM už 1 t), taigi nustatytas mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainis nuo š. m. sausio 1 d. padidėjo 43,83 €/t arba 69,8 %.
  • 2020 m. balandžio 30 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų surinkimo / vežimo paslaugos sąnaudos buvo 176 501,00 €/metams. 2024 m. prognozuojamos komunalinių atliekų surinkimo / vežimo paslaugos sąnaudos – 280 000,00 €/metams, 2020–2024 m. pokytis yra 59 %.
  • Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų administracinių (komunalinių atliekų tvarkymo administravimo ir komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo) sąnaudų pokytis:

2020 m. komunalinių atliekų tvarkymo ir įmokos administravimo administracinės ir veiklos sąnaudos buvo 114390,00 €/metams, 2024 m. prognozuojamos komunalinių atliekų tvarkymo ir įmokos administravimo administracinės ir veiklos sąnaudos – 315000,00 €/metams, 2020–2024 m. pokytis yra 2,75 karto.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje taikomas dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą modelis, kai gyventojai butuose daugiabučiuose ir individualiuose namuose pastoviąja įmokos dalimi apmokestinami priklausomai nuo turto vienetų skaičiaus, o kintamąja dalimi butuose daugiabučiuose namuose – pagal registruotų gyventojų skaičių. Individualiuose namuose – pagal ištuštintų konteinerių skaičių ir tūrį bei ištuštinimo dažnį.

Pasikeitusios įmokos įsigaliojo 2024 m. kovo 1 d. Apie nustatytus mokesčių dydžius informaciją galite rasti čia: https://kaisiadorys.lt/naujienos/21/informacija-del-imoku-uz-komunaliniu-atlieku-surinkima-is-atlieku-turetoju-ir-atlieku-tvarkyma-dydzius-nuo-2024-m.-kovo-1-d.:16783