Išrinkti 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos laureatai

2019 m. gruodžio 18 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos skyrimo komisija nusprendė Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijas skirti:

Vidmantui Kapačiūnui, tautodailininkui, medžio drožėjui už svarų indėlį, puoselėjant tradicinį liaudies meną ir dailiuosius amatus, medžio drožybos amato paslapčių perdavimą jaunimui ir Kaišiadorių krašto garsinimą;

Jurgitai Jašauskienei, dainavimo studijos „Tagretukas“ įkūrėjai, moterų choro „Nona“ vadovei, vargonininkei, už aktyvią kultūrinę veiklą, vaikų ir jaunimo meninį ugdymą, jų įtraukimą į prasmingą kūrybinę veiklą ir Kaišiadorių krašto garsinimą;

Albinai ir Broniui Pašvenskams, pedagogams, Ringailių folkloro ansamblio dalyviams, už Nemaitonių krašto istorijos, gyvųjų papročių, dainavimo tradicijų puoselėjimą ir saugojimą, patriotizmo, meilės savo kraštui ir jo istorijai supratimo ugdymą ir aktyvią kultūrinę veiklą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija