Kaišiadorių paukštyno vadovas paneigė šmeižtą prieš Kaišiadorių merą

Internete platinami tikrovės neatitinkantys teiginiai, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė ir meras Vytenis Tomkus ignoravo Kaišiadorių paukštyno patiriamas problemas. Tenka konstatuoti, kad tokie kaltinimai yra ne tik niekuo nepagrįsta kritika savivaldybei, bet ir negarbingas manipuliavimas darbo netekusių žmonių padėtimi. Užuot pateikus konstruktyvią kritiką ir siūlymus kaip geriau padėti šiems Kaišiadorių krašto gyventojams, užsiimama visuomenės klaidinimu. Atsižvelgdamas į platinamą dezinformaciją AB „Kaišiadorių paukštynas“ vadovas Darius Gudačiauskas paneigė kalbas apie tariamą mero Vytenio Tomkaus abejingumą esamai situacijai.

Pasak AB „Kaišiadorių paukštynas“ vadovo Dariaus Gudačiausko, savivaldybės meras Vytenis Tomkus dėjo visas pastangas, kad būtų apsaugoti įmonės darbuotojų interesai.

„Jau nuo 2020 m. drauge su Kaišiadorių rajono meru Vyteniu Tomkumi darėme viską, kad būtų išsaugotos įmonėje dirbančių žmonių darbo vietos. Nepaisant visų su Covid-19 pandemija susijusių iššūkių, nuo 2020 m. kovo mėnesio nebuvo atleistas nė vienas darbuotojas, nors Vyriausybė visada duodavo tik trečdalį paramos, kurios reikėjo įmonei ir tik pusę žadėtos sumos. Visą šį laiką Kaišiadorių meras buvo su bendrove ir jos darbuotojais bei darė viską kas jo valioje, kad apgintų darbuotojų interesus. Todėl atmetu save vadinančiu žurnalistu asmens ir kai kurių politikų teiginius, kad meras nepadėjo įmonei ir jos žmonėms. Neskirti paramos „Kaišiadorių paukštynui“ buvo Vyriausybės sprendimas, atsižvelgiant į šį sprendimą verslas buvo priverstas priimti savus sprendimus. Nuomonės laisvė yra gerai, tačiau meluoti nėra teisinga“,- konstatuoja AB „Kaišiadorių paukštynas“ vadovas Darius Gudačiauskas.

Prisiminimais apie bendrą AB „Kaišiadorių paukštynas“ ir savivaldybės kovą už darbo vietų išsaugojimą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ir savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

„Kaišiadorių paukštyno generalinis direktorius Darius Gudačiauskas mane informavo apie problemas įmonėje ir sunkumus kalbantis su naująja Vyriausybe dėl valstybės pagalbos (buvusi Vyriausybė 2020 m. paukštynui skyrė apie 4 mln. Eur valstybės pagalbos). Galiu pasakyti, jog išbandžiau visus būdus – tiesioginius pokalbius su Žemės ūkio, Finansų ministrais ir viceministrais, dalyvavau ne viename Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje, pokalbiuose su Seimo nariais, rašiau Ministrei Pirmininkei, kalbėjau su Ministrės Pirmininkės patarėjais, rašiau raštus ministerijoms, Vyriausybei ir Seimo nariams, viešai apie problemas kalbėjau įvairiose žiniasklaidos priemonėse, siekdamas padėti įmonei. Deja, savivaldybė nėra pajėgi kompensuoti privačioms įmonėms patirtus milijoninius nuostolius, o valstybės skirta pagalbos suma nebuvo pakankama“,- socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Padėtis galėjo būti sudėtingesnė

Nors esama situacija liūdina tiek buvusius įmonės darbuotojus, tiek ir Kaišiadorių rajono savivaldybę, tačiau padėtis galėjo būti ženkliai sudėtingesnė. Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Vytenio Tomkaus ir įmonės pastangomis pavyko pasiekti keletą svarbių tikslų. Pirma, nepaisydamas kiekvieną mėnesį patiriamų didelių nuostolių, visus praėjusius metus Kaišiadorių paukštynas veikė ir netgi buvo atkūręs dvi darbo pamainas. Antra, 2021 metais paukštynas planavo stabdyti visas gamybines veiklas ir atleisti virš keturių šimtų darbuotojų (pasilikdamas tik paukščių auginimo veiklą), tuo tarpu  šiemet dalis gamybos lieka ir darbuotojų atleidžiama mažiau. Trečia, bendrovė visiems atleidžiamiems darbuotojams pasiūlytos darbo vietos, didesni atlyginimai ir nemokama kelionė į paukštyną prie Vilniaus. Nors sąlygos buvo sunkios sąlygos ir didelė dalis darbuotojų pasiūlymo atsisakė, tačiau išsaugota pasirinkimo galimybė. Ketvirta, apie sunkumus paukštininkystės sektoriuje sužinojo visi valdžios atstovai ir bent iš dalies turėjo tas problemas spręsti. Penkta, Kaišiadorių paukštyno ir AB „Linas Agro“ vadovybė įsipareigojo kituose miestuose planuotas gamyklų statybas nukreipti į Kaišiadoris ir čia gaminti kitus produktus, todėl tikėtina, kad ateityje AB „Linas agro“ investicijos pasieks Kaišiadorių kraštą.

Tolimesni žingsniai

Kaišiadorių rajono savivaldybė jau ėmėsi priemonių, kurios leistų bent iš dalies pataisyti situacijos padarinius. Dar vasario mėnesį savivaldybės taryba pritarė saulės jėgainių parko statybai Paukštininkų gatvėje netoli paukštyno. Tai leis įmonei pačiai gamintis elektros energiją ir ženkliai sumažinti energijos sąnaudas bei produkcijos gamybos kaštus. Taip pat Kaišiadorių rajono savivaldybė yra pasirengusi sudaryti palankiausias sąlygas ir teikti reikalingą pagalbą, kad AB „Linas Agro“, svarstydama galimas alternatyvas, pirmenybę teiktų bei savo investicijoms rinktųsi Kaišiadoris. Vienas iš strateginių Kaišiadorių rajono savivaldybės tikslų yra naujų įmonių pritraukimas ir pramonės diversifikacija,  todėl ir toliau bus dedamos pastangos pritraukti naujas darbo vietas kuriančias investicijas. Galiausiai Kaišiadorių rajono savivaldybė ir toliau kovos dėl valstybės dėmesio ir pagalbos paukštininkystės sektoriui, kuriame dirba ir daugiau rajono įmonių bei ūkininkų, kad ateityje sustabdyta paukštyno gamybinė veikla galėtų būti atnaujinama.

 Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėjas
Audris Narbutas