Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje sudaryta nauja valdančioji koalicija

Balandžio 9 d. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Visuomeninio rinkimų komiteto „Vardan Kaišiadorių krašto“ atstovai išrinkti į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybą pasirašė sutartį dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos sudarymo.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Visuomeninio rinkimų komiteto „Vardan Kaišiadorių krašto“ atstovai, išrinkti į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybą, vykdydami Kaišiadorių rajono gyventojų išreikštą valią rinkimuose į Savivaldybės tarybą bei tiesioginiuose Kaišiadorių rajono savivaldybės mero rinkimuose, siekdami darnaus Savivaldybės tarybos darbo rajono gyventojų labui, susitaria jungtis į Savivaldybės tarybos daugumą ir veikti kartu koalicijoje Lietuvos Respublikos įstatymų ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.

Naujai išrinktos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos dauguma savo sudarytos koalicijos sutartyje įsipareigoja Savivaldybės taryboje priimti sprendimus atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono gyventojų poreikius, vadovaujantis viešumo, skaidrumo ir viešojo intereso principais. Reikalauti, kad Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, savivaldybės įstaigų vadovai ir darbuotojai sąžiningai, laiku ir atsakingai spręstų rajono žmonių problemas. Vykdyti rinkėjams duotus įsipareigojimus, skaidriai ir racionaliai naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas. Vadovautis bendra Koalicijos 2019 – 2023 m. programa, kuri parengta pagal tarpusavyje demokratiniu būdu suderintas koalicijoje dalyvaujančių partijų ir visuomeninio rinkimų komiteto rinkimų programas. Svarbiausiems Koalicijos klausimams spręsti sudaryti Koalicijos tarybą,  gerbti vieni kitų nuomones, ieškoti bendrų sprendimų Kaišiadorių rajono gyventojų labui ir nevykdyti veiklos, kuri kenktų sėkmingam koalicijos darbui.

Pasitraukimo iš koalicijos atveju ją pasirašę politikai turėtų nedelsiant atsisakyti turėtų politinio pasitikėjimo pareigų bei iš šių pareigybių atšaukti savo deleguotus atstovus. Koalicijos partneriai taip pat įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeidžiamos Koalicijos sutarties nuostatos, kurie darytų žalą bendriems Koalicijos partnerių interesams, geram vardui ir tarpusavio santykiams. Tais atvejais, kai pasikeičia Savivaldybės tarybos narių sudėtis, pagal pasirašytą Koalicijos sutartį tarp partijų ir visuomeninio rinkimų komiteto, nauji Savivaldybės tarybos nario mandatą gavę TS-LKD, LVŽS ir VKK atstovai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Vyriausybės rinkimų komisijos sprendimo priėmimo, prisijungtų prie valdančiosios Savivaldybės tarybos daugumos ir pasirašytų Koalicijos sutartį.

Šią Koalicijos sutartį pasirašė Vytenis Tomkus, Tomas Vaicekauskas, Marijonas Vaicekauskas, Rimvydas Dekas, Kęstutis Jakelis, Algimantas Janavičius, Daiva Nasevičienė, Vaida Babeckienė, Gediminas Janonis, Marijonas Mitkus, Darius Vilimas, Jolanta Armonavičienė, Eugenijus Cikanavičius, Česlovas Neviera, Rugilė Grendaitė ir Dalius Matkevičius.