Kaišiadoryse pradėjo veikti visos dienos mokykla

Visos dienos mokykla (toliau – VDM) – vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Jo požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dienos metu, į veiklas aktyviai įtraukiami verslo ir socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.

Kaip rodo užsienio šalių ir Lietuvos mokyklų praktika, VDM sudaro sąlygas ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, skirti pakankamai laiko pagilinti ir praplėsti ugdymo turinį, užtikrinama formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermė. Visa tai teigiamai veikia mokinių pasiekimus, ypač mokinių iš nepalankios aplinkos. Mokyklai veiklos organizavimas pagal VDM modelį leidžia praturtinti ugdymo(si) procesą, į jį įtraukti socialinius partnerius, padaryti mokyklą atvirą bendruomenei.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija nuo rugsėjo 10 dienos yra pasirengusi priimti kiekvieną 1-4 klasių mokinį ryte nuo 7 val. ir po pamokų pradinių klasių korpusuose (Girelės g.41 ir Gedimino g.38).

Naujienos iš interneto