Kaišiadoryse prasideda šildymo sezonas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 61, 63 punktais, Kaišiadorių rajono administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius pasirašė įsakymą, kuriuo nustatoma 2020–2021 metų šildymo sezono pradžią nuo 2020 m. spalio 14 d.

Pagal pasirašytą įsakymą šildomų gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų temperatūra turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normose nustatytą patalpų temperatūrą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui Rimantui Želviui pavedama kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.