Laikinosios priežiūros institutas į krizę patekusiems tėvams padeda išsaugoti vaikus šeimoje

Kai šeima susiduria su ypatingais sunkumais, o vaikui joje tampa nebesaugu, nuo šių metų pradžios taikoma dar viena veiksminga priemonė padėti šeimai išlikti kartu – vadinamasis laikinosios priežiūros institutas. Kol tėvams teikiama pagalba keičiant gyvenimo būdą, vaiko  teisių specialistai pasirūpina, kad vaiko poreikiai būtų užtikrinti jam liekant kartu su tėvais arba vienu iš jų, tačiau jiems padeda artimi asmenys, jeigu tokių nėra – vaikas su tėvais arba vienu iš jų apgyvendinamas socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje. Tokiu būdu vaikas teisiškai išlieka tėvų šeimoje.

Priemonė pasiteisino su kaupu

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (apimančio Raseinių, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų ir Kauno rajonus) atstovai paskaičiavo, kad, taikant šią naujovę, per dešimt mėnesių beveik pusei vaikų, kuriems buvo reikalinga apsauga nuo artimiausių žmonių elgesio ar rizikingo gyvenimo būdo, šiuo metu gyvena saugiai, o jų tėvai pakeitė gyvenimo būdą ir priėmė pagalbą.

„Per krizę gauta reali pagalba motyvavo tėvus keisti savo gyvenimo būdą, padėjo įveikti iškilusius sunkumus ir užtikrinti vaikų teisę augti biologinėje šeimoje“, – pabrėžė Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Neringa Martišienė.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki lapkričio 1 d. laikinoji priežiūra Kauno regione buvo nustatyta iš viso 85-iems vaikams, 40 iš jų, pasibaigus pagalbos teikimo laikotarpiui, toliau gyvena su tėvais, šeimoms tęsiamos socialinės paslaugos. Per dvidešimt vaikų taip pat greičiausiai toliau gyvens su savo tėvais, nes tėvai rado valios ir jėgų bei mėgina su pagalba įveikti savo bėdas: priklausomybę, smurtinį elgesį ir kt.

Sklandžiam darbui svarbus bendradarbiavimas

Tam, kad ši vaiko teisių sistemos naujovė veiktų sklandžiai, reikalingos tinkamos patalpos ir paslaugos. Skyriaus vedėja N. Martišienė mato didžiulę pažangą savivaldybėse ne tik pasirūpinus patalpų krizės ištiktoms šeimos suteikimu, bet ir Vaiko teisių apsaugos skyrių mobiliosios komandos teikiamų paslaugų pagalba, kurią gauna šeimos, patekusios į krizę (psichologo, socialinio darbuotojo ir priklausomybių specialisto).

N. Martišienė paaiškina, kad laikinosios priežiūros institutas yra priemonė, skirta  padėti su sunkumais susidūrusiems tėvams tinkamai rūpintis vaikais ir užtikrinti vaikų saugumą, neperkeliant jų iš šeimos. Kai specialistai nustato, kad vaikui šeimoje yra nesaugu ir būtina imtis skubių veiksmų jo saugumui užtikrinti, tačiau visa tai galima pasiekti vaiką paliekant šeimoje, dabar pirmiausiai yra taikomas laikinosios priežiūros institutas.

Laikinoji priežiūra tėvų ir vaiko gyvenamojoje vietoje ar fizinio asmens gyvenamoje vietoje gali trukti iki 30 dienų, atsiradus poreikiui, pratęsiama dar 30 dienų, o laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje gali trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Vėliau darbą su šeima ir vaiku pradeda mobilioji komanda. Pagal Seimo priimtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nauja priemonė vaiko saugumui užtikrinti – laikinosios priežiūros institutas.