Naujausiais Kaišiadorių rajono poilsio zonų vandens kokybės tyrimų rezultatais – labiausiai užterštas Ščebnicos ežeras

Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuras kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams vandens kokybę. Kaišiadorių rajone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2018. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarninių eneterokokų ir žarninių lazdelių). Vykdant stebėseną siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. Tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimų planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, Kaišiadorių rajone tiriama septynių vandens telkinių vandens kokybė: Girelės tvenkinyje, Ščebnicos tvenkinyje, Kiemelių ežere, Kalvių ežere, Vilūnų ežere, Statkūniškio ežere ir Žaslių ežere.

Naujausių vandens kokybės tyrimų rezultatais, kurie buvo atlikti liepos 3 dieną, labiausiai užterštas yra Ščebnicos ežeras. Tačiau žarninių eneterokokų ir žarninių lazdelių leidžiamos normos dar neviršija. Žarninių enterokokų tyrimo metu buvo rasta 60 ksv/100 ml, kai leidžiamas kiekis yra 100 ksv/100 ml. Žarninių lazdelių buvo rasta 43,9 ksv/100 ml, kai leidžiama norma yra 1000 ksv/100 ml.

Tyrimo metu pats švariausias vanduo buvo Kalvių ežere, kur nei žarninių enterokokų, nei žarninių lazdelių visiškai nebuvo rasta.

vandens kokybės rezultatai