Pagalbą pacientams Kaišiadoryse teiks du nauji greitosios pagalbos automobiliai

VŠĮ Kaišiadorių ligoninė ir VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis gavo du naujus automobilius. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu pakeista Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2015–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-975 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2015–2020 metų programos patvirtinimo“.

Greitosios medicininės pagfalbos automobilis

Atsižvelgiant į Programos IV skyriuje nurodytą GMP automobilių parko atnaujinimo poreikį ir Programos 34.1 papunktyje nurodytą kriterijų, 2016 m. numatoma įsigyti 72 GMP automobilius tikslinių teritorijų, kurios nurodytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
Vieną A tipo „Fiat“ markės greitosios medicinos pagalbos automobilį, skirtą transportuoti pacientams gavo VšĮ Kaišiadorių ligoninė, VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stočiai skirtas vienas B tipo „Volkswagen“ markės greitosios medicinos pagalbos automobilis, į automobilį įstaiga savo lėšomis sumontavo visą reikiamą medicininę įrangą.

Greitoji medicininė pagalba Kaišiadorys

Naujuosius greitosios medicinos pagalbos automobilius pašventino dekanas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius bei palinkėjo sėkmingo darbo ir saugaus kelio. Automobilį ir jame esančią įrangą apžiūrėjo Savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Administracijos direktorius Česlovas Neviera. Savivaldybės vadovai pasidžiaugė, jog turėdami geresnius automobilius, medicininę įrangą, kvalifikuoti darbuotojai galės operatyviau ir efektyviau suteikti pirmąją pagalbą Kaišiadorių rajono gyventojams.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto