Pakeliui į Kalėdas

Gruodis yra ypatingas metas – tai gražiausios metų šventės – Šventų Kalėdų laukimo laikotarpis. Tai metas, kai visi drauge – mokiniai ir mokytojai dirbo skleisdami gerą nuotaiką ir nuoširdumą, puošė klases, darė kalėdines dekoracijas, sveikinimus artimiems žmonėms, kalbėjo apie šio laikotarpio mūsų tautos tradicijas, piešė ir rašė laiškus Kalėdų seneliui.

Gruodžio 23 dieną Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje vyko gražus ir vaikų laukiamas renginys „Pakeliui į Kalėdas“, kurį organizavo 1 B klasės mokytoja Lina Alionienė ir 2 C klasės mokytoja Jolita Aleknavičiūtė. Į renginį susirinko 1 B ir 2 C klasės mokiniai, mokytojos, mokyklos direktorė Jolita Morkūnaitė, pavaduotoja Aušra Kudrevičienė, tėveliai, svečiai. Šventė prasidėjo rimtąja dalimi, kurios metu buvo kalbėta apie Advento prasmę ir Kalėdų reikšmę, išsiaiškinta dėl ko yra švenčiamos Kalėdos.

Mokiniai sužinojo apie vieną iš pagrindinių Kūčių patiekalų – Kūčiukus. Kūčiukas – apvalus ragaišis, simbolizuojantis sugrįžtančią saulę, meilės simbolis, duoklė protėvių vėlėms. Lentoje kabėjo Lietuvos žemėlapis. Mokytojos Lina Alionienė ir Jolita Aleknavičiūtė pasakojo apie Kūčiukus ir rodė jų pavyzdžius, kokius valgo atskiruose Lietuvos regionuose, kaip jie buvo vadinami: Dzūkijoje – paplotėliais, Suvalkijoje – voleliais, Vakarų Lietuvoje – didesni gabalėliai su kanapėmis, Rytų Lietuvoje – bandelėmis.

Labai daug buvo kalbėta apie Kūčiukus ir jų istoriją, kol į duris pasibeldė progimnazijos darbuotoja ir atnešė dalyviams laišką nuo mažo angeliuko Uliuko. Voke vaikai rado Uliuko laišką, Kūčiukų receptą, kryžiažodį, linkėjimams užrašyti skirtus lapelius ir diplomus, pasiekus ilgiausio Kalėdinio Kūčiuko progimnazijoje rekordą.

Mokytojos laišką perskaitė ir pagal pateiktą receptą užminkė tešlą Kūčiukams. Kol tešla kilo, mokytojos lentoje pakabino diagramą. Vaikai pagalvoję priėjo prie diagramos ir priklijavo lapelį prie nurodytų metrų diagramoje, kokio ilgio, jų manymu, jiems visiems kartu pavyks išvolioti iš tešlos volelį. Vaikai užsidėjo vienkartines kepures ir užsirišo prijuostes, nusiplovė rankas. Kiekvienas vaikas gavo po gabalėlį tešlos (100 g) ir pradėjo darbą.

Smagu buvo visiems sustojus prie stalų minkyti ir volioti tešlą. Kiekvienas stengėsi išvolioti kuo ilgesnį volelį. Mokytoja išvoliotus volelius pamatavo centimetru ir kiekvieno vaiko rezultatą pažymėjo „Rezultatų lentelėje“. Suskaičiavus visų vaikų rezultatus, bendras volelių ilgis siekė daugiau negu 37 metrus. Tai buvo progimnazijos ilgiausio Kalėdinio Kūčiuko rekordas.

Po to vaikai su vienkartiniais peiliukais supjaustė savo išvoliotus volelius ir gavosi Kūčiukai, kuriuos sudėjo į skardas, o mokytojos nunešė kepti juos į krosnį. Kol Kūčiukai kepė, vaikai sprendė kryžiažodį su senoviniais Kūčiukų pavadinimais, rašė palinkėjimus savo šeimai ant paruoštų lapelių, atliko burtus su Kūčiukais ir dainavo dainelę „Kalėdinė naujiena“.

Kaip smagu buvo juos stebėti iš šalies. Nes kuo daugiau su vaikais buvo bendraujama – dalijamasi švenčių tradicijomis, suteikiama galimybė būti ne tik šventės stebėtoju, bet ir aktyviu dalyviu – tuo labiau jie vertina šventinį laikotarpį, tuo daugiau rimties ir ramybės jų širdelėse.

Iškeptus Kūčiukus vaikai paėmė po saujelę ir supylė į paruoštus maišelius, į maišelį įdėjo savo užrašytą palinkėjimą šeimai. Maišelį užklijavo ir nešėsi namo. Skanu buvo ir patiems paragauti Kūčiukų, juk patys gamino ir kepė. „Rezultatų lentelėje“ priklijavo pasirinktą veidelį, kaip jie vertino savo veiklą ir kaip jiems sekėsi dirbti kartu. Vaikams šis renginys suteikė daug gerų emocijų.

Vaclovo Giržado progimnazijos direktorė Jolita Morkūnaitė kiekvienam vaikui įteikė diplomą už dalyvavimą projekte „Pakeliui į Kalėdas“ ir pasiektą rekordą ilgiausio Kalėdinio Kūčiuko kepime. Vaikai kartu su mokytojomis susikabino rankytėmis ir išėjo į koridorių, kad maždaug įsivaizduotų kokio ilgio Kūčiuko rekordą jie pasiekė. Net patys nustebo koks tai ilgas Kūčiukas gavosi, kad net į koridorių teko eiti, kad tai išmatuotų.

Renginys visiems suteikė gebėjimą pasiruošti Kalėdų šventei, mokytis džiaugtis darbo rezultatais, pagarbos ir tarpusavio supratimo. Šventės pabaigoje mokytojos vaikams padovanojo po maišelį su „Elnių maistu“ (į maišelį buvo įpilta įvairių sėklų ir kruopų). Visi žino, kad Kalėdų Senelis keliauja su elniais. Vaikams daugiausia džiaugsmo teikia stebuklai – istorijos apie elnius, Kalėdų Senelio transporto priemonė – didžiules roges su įkinkytais elniais. Vaikams buvo paaiškinta, kad po Kūčių vakarienės reikia išeiti į lauką ir iš maišelio pabarstyti „Elnių maisto“, kad elnias rastų kelią ir atvežtų Kalėdų Senelį pas vaikus į namus. Barstydami vaikai turi sakyti: „Kalėdų Elneli, parodyk kelelį… Kalėdų Seneliui į mano kiemelį !“

Po Kūčių ateina visų lauktos Kalėdos. Mokytojos palinkėjo visiems dalyviams, kad Kalėdų Senelis aplankytų visus, kad išsipildytų visos jų didelės ir mažos svajonės, kad visų širdys būna kupinos meilės ir džiaugsmo, kad Kalėdos atneštų šilumą, džiaugsmą ir kantrybę.

Žydronė Paškevičienė
1 B klasės Skaistės Paškevičiūtės mama